67

uitdagende concept voor het beperken van autogebruik en het stimuleren van alternatieve vormen van vervoer.” Wonen De strategisch en nabij groen gesitueerde Spoorzone kent twaalf deellocaties, waar binnenkort woningen, kantoren en voorzieningen komen. Enkele locaties liggen braak. De rest bestaat uit te transformeren bedrijfslocaties. Sommige zijn in eigendom van de gemeente, andere weer in handen van private eigenaren of beleggers. “Onze woningbouwopgave is omvangrijk voor een stad met momenteel 72.000 inwoners,” zegt Gert van Dijken, projectmanager Spoorzone Gouda. “Buiten de nieuwe, Goudse woonwijk Westergouwe, waar al begonnen is met de bouw van in totaal 4.000 woningen, willen we in de Spoorzone nog eens 1.000 nieuwbouwwoningen realiseren. Het gaat om een evenwichtig en gemengd woonprogramma, bereikbaar voor iedere portemonnee. De Spoorzone is de entree naar de stad, dus kwaliteit staat centraal. Binnen het programma is veel ruimte voor starters en jongeren, maar ook voor stedelijke gezinnen, senioren en ‘empty nesters’. In z’n totaliteit gaan we voor een comfortabel en veilig leefklimaat.” Werken In het projectgebied van de Spoorzone is, naast hoogbouw met appartementen, ook ruimte voor kantoren, commerciële en maatschappelijke functies en onderwijsinstituten. Deze zijn bedacht in de plinten van de gebouwen, volgens Van Dijken. “We staan pal achter Rogier Tetteroo Michiel Bunnik transformatie van verouderde bedrijventerreinen langs het spoor en kiezen voor levendigheid in het nieuwe straatbeeld,” benadrukt hij. “Binnen de Spoorzone is ruimte voor nog 8.000 tot 12.000 m2 kantoren, zo blijkt uit regionaal onderzoek. Daarnaast volgt hier ook de ontwikkeling van een hotel. Er zijn al nieuwe kantoren en een bioscoop te vinden in de Spoorzone. Voor het gehele programma geldt dat wij vooral duurzaam en slim gebruik willen maken van de beschikbare ruimte. We stimuleren dynamiek en afwisseling. Dit college wil initiatieven vanuit de markt optimaal faciliteren en samenwerken als proactieve ontwikkelingspartner.” Flexibiliteit Tetteroo onderstreept dat alle plannen integraal en toekomstbestendig moeten zijn. “Daarvoor is flexibiliteit in het proces belangrijk,” weet hij. “Het Ontwikkelperspectief is dan ook een uitnodiging om de diverse vraagstukken op maat en met veel creativiteit op te pakken. Dit op het gebied van zowel een hoogwaardige uitstraling, als het behoud van het milieu, inclusief klimaatbestendigheid.” De cinema en het achtergelegen Huis van de Stad tonen al architectonische kwaliteit in de Spoorzone. Gert van Dijken De gemeente Gouda heeft een vooruitstrevende inzet rond de energietransitie voor ogen. “Het gaat ons om verbetering van langzaam vervoersverbindingen, duurzame mobiliteit en extra groenvoorzieningen, maar ook lokaal opgewekte energie. Op grond van het Ontwikkelperspectief zijn ook investeringen in bovenwijkse voorzieningen nodig, onder andere voor het verbeteren van de uitstraling van de Burgemeester Jamessingel, en de toevoeging van extra groen en water(berging). Dit komt de ontwikkeling van de Spoorzone en andere stadswijken ten goede,” aldus Tetteroo. << www.goudaspoorzone.nl Cocreatie Uitgangspunt voor de Spoorzone Gouda is toekomstbestendig ontwikkelen, zonder een te grote stapeling van eisen die haalbaarheid in gevaar kunnen brengen. Daarom werkt de gemeente waar mogelijk in cocreatie met betrokken marktpartijen aan de ontwikkeling van de Spoorzone. Stationslocaties 2019/2020 - 67

68 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication