78

STATIONSLOCATIES | STATIONSLOCATIES | STATIONSLOCATIES | STATIONSLOCATIES | STATIONSLOCATIES | STATIONS Stationsgebieden – groot en klein – hebben de wind in de rug Het treinstation maakt in veel steden prominent deel uit van het stationsgebied of -kwartier waar ov, kantoren, winkels, horeca en wonen samenkomen. En in gebieden waar dat nog niet het geval is, werken publieke en private partijen intensief samen aan nieuwe ontwikkelingen. De stip aan de horizon is een toekomstbestendig verblijfsgebied dat tot de verbeelding spreekt van in- en uitstappers, passanten en bewoners. Een gebied ook waar ontwikkelaars en vastgoedinvesteerders genoeg mogelijkheden zien voor woningbouw en kantoren die op een goed ov-knooppunt willen zitten, dicht bij voorzieningen en het stadscentrum. D e actuele (her)ontwikkelingen van stations en de gebieden eromheen zijn in aantal groter dan ooit. Nu de economie de wind in de rug heeft, verzilveren gemeenten, ontwikkelaars, investeerders, bouwbedrijven, NS Stations en ProRail tal van kansen. Zeker nu het aantal reizigers in met name de grote steden fors zal stijgen. Spoor- en vastgoedpartijen zien een toekomst voor aantrekkelijke, functionele en goed ontworpen stationslocaties die als nieuwe stadsentrees met kantoren en een eigentijds leef- en verblijfsklimaat tot de verbeelding spreken. In het volgende overzicht belichten we op compacte wijze verschillende ontwikkelingen op stationslocaties in grote en kleine gemeenten (zonder volledig te zijn). 78 - Stationslocaties 2019/2020 Utrecht - Smakkelaarsveld

79 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication