81

LOCATI STATIONSLOCATIES Driebergen-Zeist Hilversum Het ingenieursbureau Movares heeft het onderzoek naar mogelijke verbeteringen van de spoorverbinding tussen Hilversum-Oost en het Centrum afgerond. Aanleiding voor het onderzoek was de roep van inwoners, vooral uit Hilversum-Oost, om meer aandacht te hebben voor het optimaliseren van de verbinding tussen beide delen van de stad. De ingenieurs hebben op basis van de analyse van bestaande onderzoeken en gesprekken met gemeente, bewoners en belanghebbenden de fysieke, ruimtelijke en sociale verbinding tussen Oost en het Centrum onderzocht. Bewoners en gemeente zijn in tussentijdse werksessies en overleggen betrokken geweest bij de voortgang van het onderzoek. De resultaten staan in oktober 2019 ter bespreking op de agenda van de raad. In Hilversum wordt ondertussen de laatste hand gelegd aan een nieuwe fietsenstalling op het Stationsplein. De gratis stalling komt op de plek waar voorheen het GAK-gebouw stond. In totaal komen er 960 fietsrekken. Ongeveer de helft zijn rekken die van elders op of rond het Stationsplein worden verplaatst, de overige rekken zijn uitbreiding. Daarnaast komen er ook 138 plekken voor het parkeren van scooters en bakfietsen. Roermond De provincie Limburg, NS Stations, ProRail, omwonenden en andere betrokkenen ontwikkelen met de gemeente Roermond de stationsomgeving tot een regionaal mobiliteitsknooppunt. Het station moet als transferpunt de verschillende vervoersvormen naadloos op elkaar laten aansluiten. Innoveren en anticiperen op de toekomstige ontwikkelingen zijn de leidraad. Zo maken ze in Roermond het nieuwe busstation gereed voor de komst van elektrische bussen. In de loop van 2020 start de bouw van het busstation. De stationstunnel is inmiddels opgeknapt. Er lopen nog diverse onderzoeken, die moeten leiden tot de uitvoering van de rest van de visie op de stationsomgeving. Zo wordt gedacht aan een voetgangersverbinding met de oostzijde van het station en het vernieuwen van het overgebleven gebied. Om het plaatje compleet te maken, verricht NS Stations aan het einde van 2020 aanpassingen aan het monumentale hoofdgebouw, eentje van het standaardtype SS 4e klasse uit 1865. Stationslocaties 2019/2020 - 81 In het stationsgebied DriebergenZeist wordt hard gewerkt aan een complete gedaantewisseling. Er komt een nieuw station, een tunnel vanuit de Hoofdstraat onder het spoor door en een ondergrondse fietsparkeergarage. Daarnaast moet een extra spoor ruimte maken voor meer treinen. Verder biedt nu al een nieuwe parkeergarage plaats aan ongeveer 600 auto’s. Onder het station is plek voor een ruime fietsenstalling. De ambitie is om van Drieberg-Zeist een compact ov-knooppunt te maken, zodat de forenzen en andere reizigers beter uit de voeten kunnen op het traject Schiphol - Utrecht – Nijmegen. Het nieuwe station moet zo veel mogelijk energieneutraal zijn. Daarom voorziet ProRail de perronkappen van zonnepanelen. In 2021 zijn de werkzaamheden, die nu op schema liggen, klaar. Op een paar minuten lopen van het station opende Triodos Bank onlangs haar nieuwe hoofdkantoor op De Reehorst. Dit landgoed maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling van station Driebergen-Zeist.

82 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication