12

Station Den Bosch. Foto Gerrit Serné toeneemt tot ongekende hoogten. Daarom zijn wij nu met onze maatschappelijke partners in gesprek om plannen te ontwikkelen en te prioriteren.” OV-knooppunten “Goede stations en OV-knooppunten zijn cruciaal als toegangspoort tot het OV netwerk. In tientallen gemeenten verrijzen compleet nieuwe stations, zoals Dordrecht Leerpark, of richten we hele stations opnieuw in om verschillende vervoersstromen beter samen te brengen. Dat doen we onder meer in Den Bosch, Nijmegen en Eindhoven. Ook op kleinere stations moet veel gebeuren, zoals in Franeker, waar we het perron moeten verlengen en verbreden. Dat is vanwege de technische complicaties (verplaatsen spoortracé en brug) een complexe, tijdrovende operatie.” Voorbeeldstation “Een voorbeeld van een station dat al is ingericht op de toekomst, is het enkele jaren geleden geopende LansingerlandZoetermeer, tussen Utrecht en Den Haag. Dit station doet dienst als knooppunt waar auto, trein, lightrail, fiets en bus samenkomen, midden in het Groene Hart. Dit soort knooppunten maakt het mogelijk het (OV-)verkeer meer te spreiden. Dat helpt tegen filedruk en drukte op stations. Met dit soort moderne OV-knooppunten brengen we het openbaar vervoer naar de haarvaten van Nederland, een schaalsprong dus in aantallen reizigers, maar ook in kwaliteit en bereik.” Uitdaging in Den Bosch “Den Bosch heeft een van de grootste uitdagingen in Nederland. Het is een populair overstappunt en een plek waar veel mensen komen voor een dagje historische binnenstad, een 12 - Stationslocaties 2021/2022 ziekenhuisbezoek of een theatervoorstelling. Het heeft daarnaast een belangrijke, regionale functie. Ook zal het station mee moeten gaan in de grote gebiedsontwikkeling rondom het stationsgebied. Complicerende factor is het snelgroeiende aantal reizigers op het station doordat de stad veel toeristen trekt en doordat er weinig ruimte is om uit te breiden. Dat is overigens bij meerdere stations het geval.” Nijmegen “Ook Nijmegen is een OV-knooppunt dat meegroeit met de groei in het spoornetwerk en de gebiedsontwikkeling in de stationsomgeving. Op dit station waren vanuit het programma PHS (Programma Hoogfrequent Spoor) aanpassingen nodig aan het station, met name aan de perrons. Inmiddels is een integraal plan ontstaan voor station en stationsomgeving, door betrokkenheid van NS Stations en onder meer gemeente en provincie, die plannen hadden voor het stationsplein en het busplein. Hierdoor wordt deze OV-knoop nu toekomstbestendig aangepakt om ook de verwachte groei aan reizigers aan te kunnen.” Handelingsperspectief “Voor het samenbrengen van de opgaves van de verschillende partijen op de OV-knooppunten is twee jaar terug het zogenoemde handelingsperspectief ontwikkeld. Wij zien dat deze ‘tool’ in de praktijk enorm helpt om de opgaves van de verschillende partijen op tafel te krijgen en hierover het juiste gesprek te voeren. We weten hierdoor veel beter wat er speelt op en rondom de stations. We kunnen dankzij de tool beter met ieders behoefte rekening houden wat helpt om onze stations toekomstbestendiger te bouwen en verbouwen. Inmiddels is er met hulp van alle bij dit proces betrokken partijen een set ver

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication