21

Met de aankoop - samen met de provincie - van het terrein van de voormalige suikerfabriek heeft Breda goud in handen. De ontwikkellocatie van 26 hectare ligt aan het water, aan de rand van de historische binnenstad en op korte afstand van het station. Als je de losse kavels eromheen plus het Havenkwartier erbij optelt, gaat het totaal om zeventig hectare aan het water, goed voor ruim zesduizend nieuwe woningen. Paul de Beer Bouw Poort van Belcrum E ind januari kochten de gemeente en provincie het terrein samen voor bijna 22 miljoen euro en doopten het ’t Zoet. Gemeente en provincie ontwikkelen de locatie in samenhang met het Havenkwartier en het waterlandschap aan de rivier de Mark. Wethouder Paul de Beer: “Er ontstaat een nieuwe stadswijk aan het water, die een grote bijdrage levert aan de woningbouwopgave en als schakel in het stedelijk weefsel kan dienen, doordat er verbindingen met de noordelijke wijken, het centrum en het station worden gelegd. Naast het langzaam verkeersnetwerk wordt het (H)OV- netwerk uitgebreid.” NOVI-ontwikkellocaties Het verhaal van ’t Zoet past in dat van de landelijke grootstedelijke NOVI-ontwikkellocaties. Breda is (samen met Tilburg en Den Bosch de Brabantse Stedenrij) een van de veertien NOVI-ontwikkellocaties. Er is een gezamenlijke businesscase opgesteld, waarin ’t Zoet met het Havenkwartiergoed zijn voor circa 4.000 CrossMark Breda CrossMark is de gebiedsontwikkeling rondom het nieuwe station van Breda en staat voor de groei van de stad over de rivier de Mark, met een programma van ruim 6.000 woningen, 110.000 m2 en 40.000 m2 voorzieningen (publiek en commercieel). Een deel van dit programma is gerealiseerd. CrossMark bestaat uit verschillende deelgebieden met ieder een eigen karakter. woningen. Het is afwachten hoe dit onderwerp bij de kabinetsformatie uitpakt, maar het is in ieder geval een nieuwe vorm van publiek-private samenwerking, vindt programmamanager Crossmark Breda Jeroen Hoefsloot. “We brengen eerst alle betrokken overheden bij elkaar en nodigen daarna de marktpartijen uit. Nu hebben we zelf de regie ín de stad.” Wethouder Paul De Beer: “Het gaat ook om bewust nadenStationslocaties 2021/2022 - 21 werken

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication