43

deze nieuwe vervoersknoop is nog beperkt. Dit is exemplarisch voor hoe lastig het is om zaken qua timing goed op elkaar af te stemmen.” Integraal ontwerpen De roep om, voor deze grote opgaven, op nationaal niveau de regie te pakken, klinkt steeds luider. Rijk, provincies en gemeenten moeten als één overheid gaan optreden, zoals in de Nationale Omgevingsvisie wordt omschreven. En samen met alle betrokken partijen in de samenleving deze grote uitdagingen aanpakken. “Dat is een goede ontwikkeling”, aldus Merijn van Essen, senior projectmanager Infrastructuur- en Gebiedsontwikkeling. “Het besef om integraal te ontwerpen is er, dat is een grote stap vooruit. Maar dan komt de ingewikkelde vraag: hoe doen we dat?” Zuidelijke Randstad Als voorbeeld noemt Van Essen de schaalsprong mobiliteit en verstedelijking in de Zuidelijke Randstad, waarin Arcadis de regio ondersteunt en adviseert. “De Oude Lijn is de spoorlijn van Dordrecht naar Rotterdam, Delft, Den Haag en naar Leiden. Die as wil men verder verstevigen. Maar voor de huidige reizigersaantallen is dat nog niet echt noodzakelijk. Tegelijkertijd weten we dat er ontzettend veel woningen bij moeten komen in dat gebied. Als je die mag meewegen heb je een ander maatschappelijk verhaal over nut en noodzaak. Maar dan wil je wel zeker weten dat die woningen ook bij de stationslocaties worden gebouwd, met strenge parkeernormen en een goede first en last mile t.o.v. het OV knooppunt met hoogfrequente treinverbindingen. Daar moet flink voor geïnvesteerd worden, zowel in viersporigheid als in een nieuwe impuls voor stations aan dat traject. Het is een soort kip en ei verhaal: waar begin je?” Busstation Roermond: architectuur & technisch ontwerp: Arcadis vlnr. Jeroen Sikkenk, Verali von Meijenfeldt en Merijn van Essen. Burgerparticipatie Arcadis hecht grote waarde aan burgerparticipatie. “We vinden het heel belangrijk om burgers proactief te betrekken bij onze plannen”, vertelt Merijn van Essen. “Mensen denken graag mee over hun leefomgeving. Door hun input worden onze plannen vaak nog beter. Als er hogere belangen spelen dan moet je die goed uitleggen. Burgers kunnen ervan balen als er een extra spoor bijkomt in hun dorp, maar begrijpen het meestal wel als je uitlegt dat de dienstregeling daardoor flink verbetert en veel woningen beter worden ontsloten door het OV.” Stationslocaties 2021/2022 - 43

44 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication