44

Wederkerigheid Aan de hand van allerlei best practices in Nederland en daarbuiten stelde Arcadis een soort menukaart samen, met allerhande instrumenten voor het organiseren van wederkerigheid: • Bestuurlijke afspraken • Zachte verbindende afspraken • Harde juridische overeenkomsten • Op ruimtelijk beleid gebaseerde overeenkomsten • Financiële regelingen Bij wederkerigheid gaat het over geven en nemen, elkaar iets gunnen, maar ook om het lef te hebben om soms budgetten samen te voegen. In samenhang met elkaar “Uit bestaande casussen leerden we dat je niet alle opgaven binnen één gebied geforceerd met elkaar moet willen verbinden”, legt Von Meijenfeldt uit. “De dynamiek van de woningbouw is Een kijkje buiten onze grenzen Waar in Nederland het primaat voor het ontwikkelen van stationslocaties en stedelijke gebieden voornamelijk bij de overheid ligt, wordt in het buitenland vaak gewerkt in privaatachtige constructies. Grondeigenaren betalen mee aan de stationsontwikkeling. Zo wordt in Sydney het metrostation gefinancierd door de ontwikkelaar die de 200 meter hoge toren boven het station bouwt. In HongKong is het vervoersbedrijf tevens projectontwikkelaar. De winst uit de stationslocaties-ontwikkeling wordt daar gestoken in het verbeteren van OV-verbindingen. Jeroen Sikkenk: “Dat zijn interessante invalshoeken, met een grote wederkerigheid. Misschien ook in Nederland toepasbaar op den duur. Andersom is het ook erg leuk om onze buitenlandse collega’s en klanten de Nederlandse stations te laten zien. Onze stations worden internationaal zeer hoog gewaardeerd.” Integrated development: Pitt Street railway station (Sydney) ‘Wat wij willen is nog nooit gedaan’ Op basis van experimenten, ervaringen en bevindingen in de afgelopen vier jaar stelde Arcadis samen met UNStudio en de Bouwagenda een boek samen over de kracht van integraal bouwen. Hiervoor werd o.a. samengewerkt met NS, ProRail, ministeries, gemeenten, financiële experts, ontwerpers, wetenschappers en ontwikkelaars. Het boek geeft een heldere uitleg over de verstedelijkingsopgaven waar de komende decennia aan gewerkt moet worden, met adviezen over hoe nu verder. Ook zijn er voorbeelden opgenomen van projecten waar de integrale aanpak goed is geslaagd, zoals het A2 project in Maastricht en het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het boek is als e-book verkrijgbaar via bol.com of direct via de e-reader. Een gedrukt exemplaar is te bestellen op bookspot.nl. bijvoorbeeld anders dan die van de energietransitie. Alles keihard met elkaar verknopen, dat gaat niet werken. Tegelijkertijd wil je elkaar garanties geven. We hebben de regio Zuidelijke Randstad vooral geholpen door structuur aan te brengen en een beeld te schetsen van de startbeslissing. Ons advies: kijk naar wat er per situatie nodig is en op welk schaalniveau je de afspraken wil maken. Het begint met de bewustwording dat alles met elkaar samenhangt. Neem station Dordrecht: daar kan woningbouw pas op gang komen als het goederenvervoer anders gaat lopen. Dat vereist dat elders in Nederland keuzes moeten worden gemaakt het spoor om te leggen. Dat is een beslissing op nationaal niveau, terwijl je andere zaken lokaal of regionaal kunt organiseren.” Stationslocaties als katalysator Binnen een stationslocatie komen veel van de toekomstige opgaven bij elkaar. “De ruimte is er altijd beperkt en iedereen wil zijn voorziening het dichts bij het station hebben”, zegt 44 - Stationslocaties 2021/2022

45 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication