52

Poort van Hoorn katalysator stedelijke groei Hoorn De Poort van Hoorn, met op de achtergrond de historische binnenstad, de ontwikkellocatie Pelmolenpad en het stadsstrand. Foto: Benno Ellerbroek De Noord-Hollandse stad Hoorn gaat de komende jaren groeien en op de juiste plekken ook stedelijker worden. Het project Poort van Hoorn is de katalysator van die nieuwe stedelijke groei. De Poort van Hoorn omvat de ontwikkeling van het stationsgebied en omgeving, met een nieuwe gemengde stadswijk, het grootste stadsstrand van Nederland en een nieuw mobiliteitsknooppunt voor Hoorn en de regio. Begin 2022 worden de ruimtelijke procedures afgerond en starten de voorbereidingen voor realisatie. Meer stad worden Hoorn wil de komende 20 jaar circa 10.000 woningen bouwen. Deze stedelijke groei gaat vooral landen in het gebied van 1.200 meter rond het OV-knooppunt van Hoorn, met als spil de Poort van Hoorn. Dit is hét mobiliteitsknooppunt van de regio Westfriesland/ Noord-Holland Noord, met ruim 300.000 inwoners. Dagelijks maken duizenden reizigers en bezoekers gebruik van dit gebied, met directe verbindingen van en naar de Randstad. Wethouder Samir Bashara: ‘We maken als stad een echte ambitiesprong. Om ook in de toekomst levendig en aantrekkelijk te blijven willen groeien en meer jongeren, jonge professionals en jonge gezinnen aantrekken en behouden. Juist in dit gebied is er veel ruimte voor nieuwe ontwikkelingen die daarop gericht zijn. Voor nieuwe woonconcepten, maar ook werkgelegenheid, opleidingen en voorzieningen.’ Kwaliteit Hoorn werkte onder begeleiding van SITE Urban Development de ambities voor de gebiedsontwikkeling in de Poort van Hoorn uit, samen met ontwikkelpartners NS Stations, ProRail en Provincie Noord-Holland. ‘Kwaliteit is het sleutelwoord,’ gaat Samir Bashara ver52 - Stationslocaties 2021/2022 der. ‘Rondom het stationsgebied is er veel onbenutte ruimte. We willen de kwaliteit van de historische binnenstad doortrekken naar dit gebied. Door het busstation te verplaatsen naar de noordkant en de parkeerplaatsen in een parkeergarage onder te brengen, ontstaat ruimte om een enorme kwaliteitsimpuls te geven. In de openbare ruimte, maar ook in de bebouwing. We willen direct rond het staStedenbouwkundig plan Poort van Hoorn tion minimaal 1.000 woningen toevoegen. Een prachtig voorbeeld is het Pelmolenpad. Dat is nu nog een groot parkeerterrein, grenzend aan het station en op nog geen 5 minuten lopen van de winkels, horeca, musea en het toekomstige stadsstrand. Hier is ruimte voor een nieuwe stadse woonwijk. En ook bij het station zelf is volop ruimte voor dit soort hoogwaardige ontwikkelingen.’

53 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication