53

Visitekaartje Voor de vele reizigers en bezoekers is de Poort van Hoorn de entree van de stad. De Poort van Hoorn moet dan ook het visitekaartje van de stad worden en de rode loper naar de binnenstad. Vincent de Heer (stationsontwikkelaar NS Stations): ‘Aan de noordkant van het station kom je de stad binnen. Aan deze kant gaan we de mobiliteitsfuncties, zoals het busstation en het parkeren van auto’s en fietsen zoveel mogelijk concentreren. Maar wel op zo’n manier dat het ook een aangenaam verblijfsgebied wordt en je ook meteen het gevoel hebt dat je in de mooie stad Hoorn bent. Door de vervoersstromen (trein, bus, auto en fiets) dicht bij elkaar te brengen en tegelijkertijd goed te scheiden, zorgen we voor een snelle en comfortabele overstap voor reizigers en bezoekers, én een betere bereikbaarheid van en naar Hoorn en de regio. Door ook het parkeren goed op te lossen, is ook hier volop ruimte voor een aantrekkelijk stads woon-werkmilieu.’ gebied. Met straatjes en pleintjes die het naast een functioneel gebied juist ook een fijne plek maken.’ Inmiddels is het stedenbouwkundig plan in nauw overleg met de omgeving verder uitgewerkt in ontwerp bestemmingsplannen. Verwachting is dat de gemeenteraad de bestemmingsplannen begin 2022 kan vaststellen, waarna de voorbereidingen voor de realisatie kunnen beginnen. Woningbouwimpuls Ook het Rijk en Provincie Noord-Holland dragen bij aan de ontwikkeling van de Poort van Hoorn. In september 2020 werd bekend dat de gemeente Hoorn kan rekenen op een bijdrage van circa 7,5 miljoen euro vanuit de Woningbouwimpuls van het Rijk. De provincie Noord-Holland zegde ook een bijdrage van ruim 5 miljoen euro toe. Bashara: ‘Deze bijdragen zijn een belangrijke bevestiging en stimulans voor de huidige koers voor de ontwikkeling de Poort van Hoorn en de ambitie‘Kwaliteit is het sleutelwoord’ Samir Bashara de gemeente Hoorn de ‘Ronde van Hoorn’. ‘In de ‘Ronde van Hoorn’ verkennen we met een brede groep kenners, ambassadeurs en smaakmakers uit de stad en regio de sociaaleconomische agenda van Hoorn en Westfriesland,’ legt Arthur Helling (wethouder Economische Zaken en RO) uit. ‘Doel is om samen ideeën te genereren voor hoe wij deze belangrijke plek voor Hoorn en de regio ten volste kunnen benutten.’ ‘De Poort van Hoorn is een bijzondere plek die ook een bijzondere invulling verdient. Deze plek kan worden ingevuld met programmering gerelateerd aan onder andere het (nieuwe) werken, recreatie/toerisme, onderwijs en cultuur. Juist met deze functies kun je als stad een statement maken en wordt dit gebied een levendige en aantrekkelijke bestemming en echt visitekaartje voor de stad.’ Het nieuwe stationsplein aan de noordkant van het station, met links de Museumstoomtram Van plannen naar realisatie In 2020 ontwikkelde bureau Karres en Brands een ambitieus stedenbouwkundigplan voor de Poort van Hoorn, dat de Hoornse gemeenteraad in december 2020 unaniem vaststelde. ‘Een heel inspirerend proces,’ aldus Bashara. ‘We zijn al heel lang bezig met de ontwikkeling van dit gebied, maar nu komen we in de fase dat we ook beelden krijgen bij onze ambities. Dat geeft veel energie en enthousiasme en helpt ook om het gesprek te voeren met de stad en ontwikkelpartners. Karres en Brand heeft met een frisse blik naar het gebied gekeken, wat ook weer verbeteringen oplevert voor het ontwerp. Met hun filosofie (first life, then spaces, then buildings) hebben zij veel aandacht voor de belevingswaarde van het sprong die Hoorn als stad wil maken. Met deze bijdragen kunnen we de bouw van de 1.000 woningen in de Poort van Hoorn versnellen en ook vaart maken van de vernieuwing en ontwikkeling van het mobiliteitsknooppunt.’ Doel is om in 2023 te starten met de bouw van de eerste woningen. Ronde van Hoorn Naast de nodige ruimte voor mobiliteitsfuncties (parkeren, busstation, treinstation, etc.) en een uitgebreid woningbouwprogramma van ruim 50.000 m2 is er in het gebied van de Poort van Hoorn ruimte voor een programma van maatschappelijke, culturele en overige functies van circa 20.000 m2 . Om ideeën te genereren voor de invulling van dit programma startte Markt ontdekt Hoorn Naast de intensieve samenwerking met NS Stations, ProRail en de provincie is de gemeente Hoorn volop in gesprek met marktpartijen. ‘We merken dat ontwikkelaars en beleggers Hoorn ontdekt hebben als aantrekkelijke en complete stad, dicht bij de Randstad,’ vertelt wethouder Bashara. ‘Denk aan het plan ‘TOREN’, met ruim 200 appartementen bij het station. Een project dat echt iets nieuws toevoegt aan onze stad, stadser wonen dan we gewend zijn . Dat enthousiasme is aanstekelijk. Partijen zijn van harte welkom om met ons mee te denken over hoe wij onze ambities kunnen verwezenlijken!’ ‘Er liggen unieke ontwikkelkansen in Hoorn’ Ontwikkelkansen Van Randeraat (directeur SITE Urban Development): ‘Er liggen unieke ontwikkelkansen in Hoorn. Een gebied met zoveel onbenutte ruimte, tegen een fantastisch mooie historische binnenstad aan, in de buurt van allerlei prachtige venues en voorzieningen, op steenworp afstand van het nieuwe stadsstrand en ook nog op maar 30 minuten reizen van Amsterdam Centraal. Ik ken op dit moment weinig gebieden in Nederland die ontwikkelaars en beleggers zó veel te bieden hebben.’ Stationslocaties 2021/2022 - 53

54 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication