56

Waterlandkwartier geeft centrum Purmerend nieuw elan De plannen voor een vergroot en vernieuwd centrum in Purmerend krijgen steeds meer handen en voeten. Eerder dit jaar werd het masterplan voor het Waterlandkwartier aangenomen, en dus kan het project een nieuwe fase in, waarbij de toekomst steeds tastbaarder wordt. Duidelijk is dat de auto een andere positie krijgt, zodat er ruimte ontstaat voor wonen, groen en economische bedrijvigheid. A ddy Verschuren is oud-raadslid en wethouder van het nabijgelegen Zaanstad. Hij had mobiliteit in zijn portefeuille. Van bestuurder werd hij beleidsadviseur, en is nu mobiliteitsstrateeg voor Purmerend. Dat de gemeente zo’n strateeg inzet is niet gek, want juist op dat vlak moet ruimte gewonnen worden. Groeiwens Purmerend heeft een ambitieuze groeiwens. Binnen twintig jaar moeten er minimaal 10.000 woningen bijkomen. In het Waterlandkwartier kunnen daarvan 1800 woningen gerealiseerd worden. Daarnaast moet het gebied verder ontwikkeld worden als aantrekkelijk kantorengebied, met een toevoeging van circa 20.000 m2 . Voor het project bestaat bestuurlijke commitment, nadat de gemeenteraad in juni het masterplan goedkeurde. Het stond eerder bekend onder de naam Stationsgebied, maar dat dekte de lading onvoldoende. En dus werd het ‘Waterlandkwartier’ wat meer onderscheidend is, de term stationsgebied wordt ook elders in het land gebruikt. Wie de omgeving van het station kent, weet dat daar niet overdreven veel ruimte over is. Er is geen vlakte waar eerder grote gebouwen stonden. Dus als je ruimte wilt hebben zal je een functie moeten schrappen, en dus valt het doek voor de auto. Verschuren: “We proberen de woningbouwopgave samen met de mobiliteitsopgave integraal aan elkaar te knopen.” Kwalitatief groen De oostkant van het station heeft geen stedelijke uitstraling, een snackbar is het enige dat voor levendigheid zorgt. Ook is er een parkeerplaats voor auto’s op maaiveldniveau. En dat moet anders. “Het gebied moet kwalitatieve uitstraling krijgen, daarvoor is het nodig dat we anders met mobiliteit omgegaan. Nu staat de auto nog op één. Die blijft welkom maar komt niet meer op de eerste plek.” Purmerend gaat vooral investeren in fietsverkeer en voetgangersverbindingen. De auto gaat parkeren op centrale plekken aan de rand van het gebied. “Door het weren van de auto ontstaat er ruimte om niet alleen woningen en kantoren toe te voegen, maar ook om kwalitatieve groene openbare ruimte te maken met veel verblijfsruimte.” © BURA urbanism 56 - Stationslocaties 2021/2022

57 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication