78

STATIONSLOCATIES | STATIONSLOCATIES | STATIONSLOCATIES | STATIONSLOCATIES | STATIONSLOCATIES | STATIONS GRONINGEN NOORD-HOLLAND GRONINGEN De metamorfose van station Groningen is in volle gang. Het station gaat ruimte bieden aan meer treinen en voor het eerst ook aan doorgaande regiotreinen. Reizigers hoeven daardoor minder over te stappen. Er komt een voetgangerspassage onder de sporen door. Parallel daaraan wordt een fietstunnel aangelegd. Onder de passage en de tunnel komt een stalling voor zo’n 6.000 fietsen. Het busstation verhuist van de noordzijde naar de zuidzijde van het station. Door de verplaatsing van het opstelterrein voor treinen is aan de zuidzijde 35.000 m2 vrijgekomen voor een nieuw stuk stad. Als de bouw van het nieuwe station klaar is, naar verwachting in 2024, start de gemeente Groningen met de gebiedsontwikkeling. Het Stationsgebied moet een plek worden waar reizen, wonen, werken en ontspannen samenkomen. Ook het nieuwe muziekcentrum gaat zich aan deze zuidzijde vestigen. Door de verhuizing van de bussen komt aan de noordzijde ruimte vrij voor de vestiging van nieuwe bedrijvigheid en functies. Het vernieuwde Stationsgebied is nog meer dan nu de plek waar stad en regio elkaar ontmoeten. AMSTERDAM Amstel Het Amstelstation is een moderne toegangspoort voor reizigers die de stad Amsterdam per trein binnenkomen. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de herinrichting van het station en de omliggende openbare ruimte. De Amstel Tower, met 192 woningen en een hotel, en het busstation, met daaronder een parkeergarage, zijn in LIMBURG VENRAY De gemeente Venray heeft, in het verlengde van de opwaardering van de spoorverbinding tussen Nijmegen en Roermond, de wens om haar station en de stationsomgeving om te vormen tot een volwaardig knooppunt voor het openbaar vervoer. De gemeente wil het station, het stationsgebouw en de omgeving van het station een kwaliteitsimpuls geven, om daarmee het openbaar vervoer en het reisgemak te verbeteren. Er wordt gedacht aan een ruimer busstation, uitbreiding van de stallingscapaciteit voor fietsen en parkeerplaatsen voor auto’s, opknappen van het stationsgebouw en meer voorzieningen voor de reizigers. In 2019 is een projectteam gestart met een onderzoek om het station van Venray en haar omgeving te vernieuwen. Doel is om van het station een visitekaartje voor de stad te maken, een plek waar iedereen zich welkom en veilig voelt en waar het (openbaar) vervoer een centrale plek heeft. In het project speelt duurzaamheid een grote rol. Er wordt o.a. gekeken naar opvang van het regenwater en het leggen van zonnepanelen op de nieuwe luifels in combinatie met groene daken. Ook moeten elektrische (deel)mobiliteiten een plek krijgen. De stationsomgeving wordt straks groener en er worden zo veel mogelijk duurzame materialen toegepast, die gemakkelijk te demonteren, te vervangen en te hergebruiken zijn. Hierdoor wordt het station in de toekomst niet alleen veiliger en prettiger om te verblijven, maar ook een stuk duurzamer. 78 - Stationslocaties 2021/2022 2018 opgeleverd. In de zomer van 2019 is de gehele openbare ruimte opgeknapt, inclusief het tramstation met verblijfsplein. Ook is toen de fietsenstalling met ruim 3.300 fiets-parkeerplekken en een lift naar de stationshal geopend. In oktober 2021 is de vernieuwde stationshal klaar. De herinrichting van de stationshal en de omliggende openbare ruimte zorgen ervoor dat reizigers makkelijk kunnen overstappen op de trein, tram, bus of metro. Het is een levendig en veilig gebied geworden, waar het goed toeven is voor bewoners, passanten en reizigers. Tegenover het Amstelstation op het Julianaplein wordt volop gebouwd aan het nieuwbouwproject AMST. Hier komen 252 middeldure en vrije sector huurwoningen, een broedplaats, horeca en een Jumbo supermarkt. De woningen worden naar verwachting in 2023 opgeleverd. AMSTERDAM Sloterdijk NS, ProRail, gemeente Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam willen van station Amsterdam Sloterdijk een modern station maken dat klaar is voor de toekomst. Goede verbindingen en faciliteiten voor reizigers die er met de trein, metro, bus, tram en fiets komen en een overzichtelijk, prettig stationsgebied: dát is de ambitie. De directe omgeving van station Sloterdijk, waar voorheen vooral kantoren waren gevestigd, is de afgelopen jaren sterk veranderd. Die transformatie naar een groen, gemengd woon-werkgebied zet zich de komende jaren voort. Tot 2040 kunnen er 5.000 à 7.500 nieuwe woningen bij komen. De verwachting is dat de reizigersgroei jarenlang flink zal toenemen mede door de ontwikkeling van Haven-Stad, ten noorden van het stationsgebied. Behalve de gewenste verbetering van de beleving en de oriëntatie van reizigers in en om het station, moeten er daarom ook sterkere verbindingen tussen de woon- en werkgebieden komen. Daarnaast moet het station, waar verschillende vormen van openbaar vervoer en ander vervoer samen komen, geoptimaliseerd worden. ProRail werkt momenteel aan het aanbrengen van vier nieuwe wissels en aanpassingen aan de perrons om de reizigerstoename op te vangen.

79 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication