79

LOCATIES | STATIONSLOCATIES | STATIONSLOCATIES | STATIONSLOCATIES | STATIONSLOCATIES | STATIONSLOCATIES BEVERWIJK De ontwikkeling van de Spoorzone is één van de speerpunten voor Beverwijk in de komende jaren. Met als doel het realiseren van een stoer, duurzaam en prettig leefbaar gebied, waar gewoond en gewerkt wordt met voldoende voorzieningen. Een gebied dat onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van het centrum van Beverwijk. Zonder daarvoor natuurgebied of open landschap op te offeren. De gebiedsontwikkeling zorgt voor een enorme impuls: er komen in potentie 10.000 woningen bij met alle extra voorzieningen die hiervoor nodig zijn: scholen, apotheken, winkels, dienstverleners. Dat zorgt voor extra werkgelegenheid voor stad en regio, met een potentieel voor 5.000 extra arbeidsplaatsen. De eerste stappen in deze ontwikkeling worden nu gezet, te beginnen met het Stationsgebied, de entree van Beverwijk. Hier liggen veel kansen voor het bouwen van woningen en het toevoegen van voorzieningen. Daarnaast hebben NS en ProRail ideeën om het station te moderniseren. De omgeving denkt mee in de planvorming. Een mooie kans om Beverwijk economisch vitaler te maken en woningen te bouwen waarmee de stad de huidige woningnood het hoofd kan bieden. Een kans die Beverwijk niet laat liggen! DIJK EN WAARD In het voorjaar van 2022 worden in het Stationsgebied Dijk en Waard (de nieuwe gemeente die bestaat uit de voormalige gemeenten Heerhugowaard en Langedijk) de eerste woningen in het gebouw De Groene Trede opgeleverd. Dit appartementencomplex, pal naast het NS-station, beschikt over unieke woon-werk lofts en moderne appartementen, koop en huur. Twee derde van deze woningen gaan naar bewoners uit de gemeente Dijk en Waard. Daarmee sluit de woningbouw (ook) aan op de lokale woonvraag met het gemeentelijke woningonderzoek als basis. In Dijk en Waard worden uiteindelijk 10.000 woningen gerealiseerd. De ontwikkeling van woningbouw en andere functies gaat hand-inhand met de ontwikkeling van het OV-knooppunt. De ondertunneling van het spoor speelt daarbij een belangrijke rol. Samen met ProRail en ingenieursbureaus is afgelopen zomer voor een groot deel van fase 1 een integraal schetsontwerp uitgewerkt. Ook de bereikbaarheid van de N242 en lokale wegen wordt tijdens de werkzaamheden aan fase 1 onderzocht. Ideeën daarvoor worden samen met bedrijven en bewoners uit de omgeving geïnventariseerd. HAARLEM In juli 2021 hebben de gemeente Haarlem en de provincie NoordHolland gezamenlijk een visie voor de ontwikkeling van het stationsgebied opgesteld. Het huidige stationsgebied is geen locatie om trots op te zijn. Het stationsgebouw heeft weliswaar monumentale kwaliteiten, maar het station vormt geen hoogwaardige entree voor de binnenstad Haarlem. Het stationsgebied moet een aantrekkelijke plek worden waar wonen, werken en verblijven samenkomen. Voetgangers en fietsers krijgen in de omgeving van het station voorrang. De wandel- en fietsroutes naar het station en het centrum worden veiliger en er komen meer overdekte fietsenstallingen bij het station. De gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland willen ervoor zorgen dat het stationsgebied een goed functionerend knooppunt blijft voor het openbaar vervoer. En daarnaast een prettige en aantrekkelijke plek voor iedereen die via het station naar de Haarlemse binnenstad komt. De visie geeft richting op lange termijn en brengt samenhang tussen de ontwikkelingen in het gebied. Bij de toekomstige transformatie van het station en de openbare ruimte eromheen wordt gekeken naar reizen, werken, winkelen, wonen, verblijven en duurzaamheid. OVERIJSSEL DEVENTER Direct naast het NS station in Deventer en op de rand van de historische binnenstad ligt stadscampus De Kien. Het is een gebied waar kennisontwikkeling en innovatie op het vlak van Tech en IT samenkomen. De daar gevestigde opleidingsinstituten werken samen met hun buren, internationale kennisbedrijven. Met de Provincie Overijssel, Gemeente Deventer, eigenaren en ontwikkelaars in het gebied bouwen zij letterlijk en figuurlijk aan een toekomstbestendige, groene en slimme woon- en werklocatie rondom het station. Met ruimte voor het toevoegen van meer dan 600 woningen (nieuwbouw en transformatie), onderwijs en moderne werk- en ontmoetingsplekken kan het gebied uitgroeien tot een slimme, groene en gezonde stadscampus. Uniek aan deze toepassingsgerichte campus is de binnenstedelijke ligging: wonen, werken en studeren direct nabij het OV knooppunt. Op een prachtige plek die voor een groot deel samenvalt met de groenblauwe singelstructuur die het centrum van Deventer omzoomt. En op loopafstand van de gezellige binnenstad. HENGELO Ten zuiden van station Hengelo krijgt een nieuw stadsdeel vorm, Hart van Zuid. Belangrijkste kernmerken: eigenzinnig, met stedelijk elan, op sporen van een industrieel verleden. Hart van Zuid moet vooral jonge mensen aantrekken die graag in een dynamische omgeving wonen en op zoek zijn naar een betaalbaar huis. Die woningen komen er: met de bijdrage uit de Woningbouwimpuls kan Hengelo versneld ruim 700 woningen bouwen. Dicht bij de binnenstad komt hoogbouw en in de rest van het gebied een grote verscheidenheid aan grondgebonden woningen. De verschillende deelgebieden worden gefaseerd ontwikkeld. Er is volop aandacht voor ruimtelijke kwaliteit met veel groen en water. Het Business District wordt de komende jaren ontwikkeld tot hét centrum voor internationaal zakendoen in Twente. Grote spelers in Hart van Zuid zorgen ervoor dat de economische aantrekkingskracht van dit gebied onveranderd groot blijft. Met het poppodium Metropool en een skatelandschap midden in het gebied is er bovendien volop gelegenheid voor ontmoeting en ontspanning. Stationslocaties 2021/2022 - 79

80 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication