80

STATIONSLOCATIES | STATIONSLOCATIES | STATIONSLOCATIES | STATIONSLOCATIES | STATIONSLOCATIES | STATIONS ene naar de andere mobiliteit kunnen overstappen. Het autoparkeren mag daar wat verder vanaf liggen. De gemeente Raalte wil al langere tijd de parkeergelegenheid bij beide stations uitbreiden en bij Raalte een transferium/ P&R-locatie aanleggen. Het is nu heel belangrijk de verschillende ontwikkelingen goed op elkaar af te stemmen. Daarom bekijkt de gemeente of het mogelijk is eerst een tijdelijke uitbreiding van de parkeerplaatsen te realiseren. Ook wordt onderzocht of de nieuwe fiets-/voetgangersverbinding, die onderdeel is van het project Knooppunt Raalte, ingepast kan worden in de stationsomgeving. ENSCHEDE Centrumkwadraat, de naam van de spoorzone in Enschede, moet de kwaliteit van de stad gaan vergroten. Bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid zijn sleutelwoorden in de gebiedsontwikkeling rondom en ten noorden van het station. Het resultaat? Een dynamisch gebied met ruimte om te wonen en te werken, vlakbij het station met alle gemakken van de stad binnen handbereik. In dit ambitieuze project wordt het stationsplein autovrij gemaakt en vergroend. Dit sluit aan bij de ambities van de gemeente op het gebied van klimaat adaptatie en duurzaamheid. Hierbij spelen aandacht voor cultuurhistorisch erfgoed, gebruik van duurzame materialen, compact en flexibel bouwen, ruimte voor groen en een slim watersysteem een grote rol. Het vernieuwde stationsplein wordt straks dé ontvangstruimte van de stad. Onder het plein komt een onderdoorgang richting de noordzijde. Het terrein van de oude melkfabriek wordt herontwikkeld tot een gebied met een mix van wonen, werken en voorzieningen. Een nu nog rommelige troosteloze plek langs het spoor naar Duitsland wordt omgeturnd naar een centrum-stedelijk woongebied, omringd door een autovrij park. Met alle OV-mogelijkheden op loopafstand. RAALTE De stations in Raalte en Heino (gemeente Raalte) worden in de toekomst mogelijk ingrijpend veranderd. Door eventuele verbetermaatregelen van ProRail op het spoortracé Zwolle-Enschede, kan het nodig zijn de perrons op de stations aan dit tracé te vergroten. Hierbij kan gekozen worden voor een breder middenperron, combinaties van een middenperron en een zijperron of twee zijperrons. ProRail werkt momenteel aan ruimtelijke modellen voor beide stations. Hierbij wordt eerst gekeken wat goede spoortechnische oplossingen zijn en hoe de stationsomgeving daarop aan kan sluiten. De modellen gaan met name over de indeling: waar komen de perrons, waar de fietsenstallingen, waar het autoparkeren, waar de busperrons, hoe wordt alles goed met elkaar verbonden en hoe is de bereikbaarheid vanuit de omgeving? Het streven is om fietsenstallingen en bushaltes dicht in de buurt van de perrons te hebben, zodat reizigers snel en gemakkelijk van de 80 - Stationslocaties 2021/2022 STEENWIJKERLAND Station Steenwijk in Steenwijkerland gaat de komende jaren flink op de schop. Het sterk verouderde stationsgebouw en het weinig sfeervolle stationsplein krijgen een stevige boost. Het station moet een uitnodigende ‘rode loper’ worden, zowel richting de monumentale vestingstad als richting het Nationaal Park Weerribben-Wieden in de ‘achtertuin’. Het stationsgebouw ‘nieuwe stijl’ krijgt faciliteiten die passen bij een modern intercitystation. Verschillende vormen van duurzaam vervoer zijn straks direct ‘om de hoek’ te vinden, net als digitale reizigersinfo. Praktische publieksvoorzieningen, voldoende groen en een gezellige sfeer maken van het toekomstig station een ontmoetingsplek waar het reizigersgemak voorop staat. Het voorplein wordt heringericht. Met als uitgangspunt: minder blik, meer verblijfsruimte. Er komen eet- en drinkgelegenheden en een terras. Creatieve kunst- en cultuuruitingen zorgen samen met extra groen voor de aankleding. Er komt een eigentijds en gevarieerd aanbod van duurzame deelmobiliteiten, zoals -e-scooters, e-steps en elektrische deelauto’s. Op het verlanglijstje voor de toekomst staat, naast een royale, deugdelijke fietsenstalling, zelfs een opstapplaats voor duurzaam vervoer over water. Zo kunnen toeristen en recreanten vanaf het station het achterliggende natuurgebied goed bereiken. Station Steenwijk wil in de toekomst hét centrale knooppunt worden in een netwerk van overstappunten (over land én water), verspreid door de hele gemeente. Met als eerste stap een facelift voor het station, dat in de komende jaren gaandeweg zal gaan veranderen van een gribus in een waar pareltje. ZEELAND VLISSINGEN Ontwikkelingen, realisatie van projecten en kwaliteitsimpulsen volgen elkaar in een rap tempo op in de Zeeuwse havenstad Vlissingen. Het Stationsgebied van Vlissingen krijgt, als knooppunt voor bereikbaarheid en economische groei, de komende tijd een enorme kwaliteitsimpuls. Gemeente Vlissingen en alle stakeholders in het gebied stelden een toekomstvisie op en starten eind 2022 met de realisatie van het masterplan. Het Stationsgebied gaat functioneren als uitvalsbasis voor de omliggende gebieden, zoals de Kenniswerf. De Kenniswerf is dé plek in Zeeland waar het gebeurt. Een innovatiedistrict in de havenstad. Een plek waar je prettig, productief en inspirerend kunt studeren of werken, maar ook uitstekend kunt wonen en/of recreeren. Hier kun je onderdeel uitmaken van een netwerk tussen (inter-) nationale bedrijven, start-ups en opleidingen, de plek waar kennis, talent en ondernemen samen komt. Of je hier nu werkt, studeert, onderneemt of verblijft. Centraal in Zeeland, voorzien van o.a. een kennis lab, onderwijsinstellingen, een incubator en een veelzijdig achterland aan innovatieve organisaties en bedrijven. Kortom, hét innovatiedistrict van Zeeland.

81 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication