10

Stationsagenda: samen werken aan toekomstbestendige stations Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail en NS Stations werkten de afgelopen twee jaar samen aan de Stationsagenda: een lange termijn visiedocument voor stations en hun directe omgeving. De Stationsagenda nadert nu zijn voltooiing, maar is tegelijkertijd een document dat nooit af is. V olgens staatssecretaris Van Veldhoven uit het vorige kabinet was er behoefte aan een heldere beleidsvisie en een meer integrale aanpak ten aanzien van stations en hun omliggende gebieden. Dat leidde ertoe dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), ProRail en NS Stations de handen ineen sloegen om een gezamenlijke Stationsagenda te ontwikkelen die ook andere stakeholders, zoals gemeenten, provincies en vervoerders betrekt. Aanleiding Onder meer de verwachte groei van het aantal reizigers, de toename van het aantal stakeholders rond het station, verduurzaming, de stedelijke ontwikkeling op en nabij de stations, de benodigde transfercapaciteit en de gebiedsontwikkeling zijn uitdagingen die om een integrale en gezamenlijke aanpak vragen. Delroy Blokland, afdelingshoofd Openbaar Vervoer en Stations bij IenW: “Hoe je die uitdagingen en alle betrokken partijen bij elkaar brengt, was de aanleiding om een Stationsagenda te willen maken.” Richtinggevend beleidsdocument De Stationsagenda moet een richtinggevend beleidsdocument worden voor de lange termijn. Niet van bovenaf opgelegd, maar gedragen en gevoed door de stakeholders, zegt Nijmegen traverse 10 - Stationslocaties 2022/2023 Blokland. “De nieuwe staatssecretaris omarmt het ook en de politieke steun is er; voor de Stationsagenda én de knooppuntenaanpak. Als er een investeringsbesluit genomen moet worden is hiermee al veel denkwerk gedaan. Een station veranderen is een lang proces. En de samenwerking die daarvoor nodig is aan de voorkant beter regelen, dat is onze inzet.” Sebastiaan de Wilde, directeur Vastgoed bij NS Stations, vindt de gezamenlijke aanpak noodzakelijk. “Het gebruik van het OV groeit hard. Binnensteden worden meer autoluw, Mobility as a Service (MaaS)-toepassingen nemen toe. Dit goed organiseren op een station met inachtneming van wet- en regelgeving, concessies, lokale omstandigheden en meer, dat vraagt nogal wat. Dan is het mooi dat het ministerie hierop instapt en mede de kaders zet.” Richtlijnen Astrid Bunt, directeur Stations bij ProRail vult aan: “De woningbouw rondom stations zal flink toenemen en dat vraagt om een investe

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication