11

transfer en sociale veiligheid, hoe gaan we om met fietsparkeren, en dergelijke. Het gaat om samen zo goed mogelijk naar de toekomst kijken en wat er dan nodig is, om een compleet beeld te krijgen met beleidslogica erachter.” Stationsplein Jaarbeurszijde Utrecht Astrid Bunt (ProRail) Bunt: ‘De integrale aanpak is randvoorwaardelijk, want anders werkt het niet’ ring in de stations. Zonder investeringen in het OV heeft een investering in woningbouw geen enkele zin. Nederland moet bereikbaar blijven.” Blokland: “Of neem de fietsenstallingen die werden en worden gebouwd; vaak zijn dat best complexe bouwprojecten: ondergronds, op die stations-postzegel, met diverse eigenaren en belanghebbenden. Kaders helpen dan.” De Wilde: “Precies, als elke fietsenstalling er compleet anders uitziet en het serviceconcept verschilt, dan begrijp je dat als reiziger niet. Tegelijkertijd heb je wel het unieke van de locatie waarmee je te maken hebt. Daarom bevat het visiedocument wel richtlijnen voor stations, maar is het geen blauwdruk. En omdat er continu dingen veranderen en we ook continu leren, is het ook nooit af. Het wordt een levend document.” “Als je kijkt naar de betekenis van stations in hun gebied dan realiseren we goede scores. Toch zijn we toe aan een volgende stap. Hoe haal je een volgend niveau? Of hoe geef je een station een maatschappelijke functie? Vooral in kleinere kernen kan dat veel toegevoegde waarde creëren. Daarvoor heb je wel extra kennis en betrokkenheid nodig, bijvoorbeeld van gemeenten en vervoerders. Dat komt allemaal samen in de Stationsagenda”, vervolgt De Wilde. “De Stationsagenda geeft het inhoudelijke antwoord: hoe gaan we om met Sebastiaan de Wilde (NS Stations) De Wilde: ‘Hoe haal je een volgend niveau? Daarvoor heb je extra kennis nodig, bijvoorbeeld van gemeenten en vervoerders’ Stationslocaties 2022/2023 - 11 Beter sturen Blokland: “Die woningbouwopgave is iets van het nieuwe kabinet. Er is geld en een visie om te bouwen bij stations daar waar het kan. De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil bouwen, IenW wil de OV-knooppunten upgraden en ook die samenwerking draagt bij aan het realiseren van de ambities uit de Stationsagenda.” Bouwen op en bij stations heeft ook impact op het thema duurzaamheid, zegt Bunt. “Het is lastig om mensen vanuit hun auto in het OV te krijgen. Maar als in hun woonomgeving het OV vanaf het begin aanwezig is, dan is dat veel gemakkelijker. Door te bouwen bij OV-knooppunten ontlast je de stad.” Duurzaamheid is overigens één van de prioritaire thema’s in het visiedocument, benadrukt Bunt. “We hebben met de Stationsagenda samen een tiental thema’s prioritair gemaakt, waaronder duurzaamheid, veiligheid, toegankelijkheid en sociale veiligheid. Dat gezamenlijke ambitieniveau zorgt

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication