23

De woningbouwopgave in Nederland is groot en de stations en hun directe omgeving zijn nadrukkelijk in beeld als woningbouwlocaties. Maar de nabijheid van het spoor vraagt om goed doordachte bouwplannen. “Een zettingsinvloed van enkele millimeters kan er al voor zorgen dat de treinen niet meer mogen rijden.” A ls een ontwikkelaar zijn tekeningen klaar heeft en dan pas bij ProRail Stations aanklopt, is het risico groot dat er elementen in de plannen zitten die ‘niet kunnen’. Projectmanager Caroline Brunekreef: “De plannen dan nog aanpassen kost simpelweg veel tijd en heeft vaak ook financiele consequenties.” Meedenken Die consequenties kunnen voorkomen worden als partijen al in de ideefase in overleg gaan met ProRail Stations, voordat het Programma van Eisen wordt opgesteld. “Wij denken graag mee, want dat is in ieders belang. Het spoor is onderdeel van de mobiliteitsoplossing van de toekomst; duurzaam en onmisbaar over zo’n tien jaar, maar daar moeten we dan als samenleving wel rekening mee houden. Een gebouw realiseren op dertig meter vanaf het baanvak bijvoorbeeld, daar zitten we niet zo bovenop. Maar komt het dichterbij, dan willen we betrokken worden en meekijken en meedenken. Uiteindelijk moeten wij namelijk een Spoorwegwetvergunning afgeven. Als de vergunningsaanvraag komt en het voorwerk is al gezamenlijk gedaan, dan scheelt dat enorm.” Bouwvlek TBD woontorens direct rondom station Sloterdijk Hemboog. Copyright TBD ‘Samenwerken levert de beste kwaliteit op voor de stad en de reiziger’ Caroline Brunekreef Lessen getrokken Brunekreef noemt station Amsterdam Sloterdijk en dan meer specifiek het onderdeel Hemboog als voorbeeld. “Hemboog ligt op circa honderdvijftig meter van Station Sloterdijk en feitelijk betreft het de sporen negen en tien. Er zijn daar veel ontwikkelingen gepland en bij enkele woontorens waren we te laat gekend, zodat we pas achteraf konden reageren. Daar hebben alle partijen lessen uit getrokken.” Het hoeft niet per se een omvangrijk stationsbouwproject te zijn, zegt Brunekreef. “Ga vroeg in overleg zodat het spoor onderhouden kan blijven en nieuwe bewoners bijvoorbeeld niet per ongeluk toegang krijgen tot spoorse gebouwen, doordat ze via een openslaand raam een stationsgebouw op kunnen klimmen.” Basiskaders in beeld ProRail Stations werkt daarom aan een ‘basisinstructie’ die het makkelijker maakt om snel te reageren op vragen. “We brengen de basiskaders in beeld: wat is wanneer nodig, wat kan wel op een bepaalde plek en wat niet. Het is vooral een document dat intern voor draagvlak zorgt én de communicatie met de vragenstellers verbetert. Het zorgt voor meer efficiency in het Stationslocaties 2022/2023 - 23

24 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication