31

Hoe maken we 1 miljoen nieuwe woningen duurzaam bereikbaar? Nederland staat voor een belangrijke woningbouwopgave. Binnen tien jaar zijn er een miljoen extra woningen nodig, met de daarbij behorende infrastructuur. NS heeft de minister van IenW onlangs een advies gestuurd, het spoorbedrijf vindt dat een groot deel van de woningopgave op korte termijn is te realiseren tegen relatief lage kosten. Op het spoor is voldoende capaciteit om honderdduizenden reizigers extra te vervoeren, mits je bouwt waar die capaciteit beschikbaar is. H et is een beknopt en goed leesbaar boekje geworden, het advies van NS aan de minister, maar ook aan gemeentes en provincies. In duidelijke tekst en nog duidelijker kaartjes laat NS zien, waar wat hen betreft gebouwd kan worden. Daan Klaase is Manager Planontwikkeling bij NS Stations, en medeauteur van het stuk. Hij motiveert het advies: “Geld is schaars, als je moet kiezen, doe het dan in de juiste volgorde. Doe geen domme dingen, we zijn als de dood dat er een miljoen woningen wordt neergezet in een wei, met auto’s voor de deur.” NS geeft vier adviezen, één daarvan is dat eerst gebouwd moet worden op de best bereikbare plekken, bij vrijwel alle stations, zodat er beter gebruik wordt gemaakt van bestaande infraDaan Klaase structuur. “Dat betekent slimmer gebruik maken van wat we al hebben, onderhouden en verbeteren wat er is, afmaken waar we aan begonnen zijn en ons gedrag aanpassen. Voor woningbouw heb je ruimte nodig in de trein en op en om de stations. Voorbeelden van tracés met ruimte zijn de Brabantse Stedenrij, Arnhem-Nijmegen, Gouda-Woerden-Dordrecht-Breda en rond Zwolle. Klaase: “Ook in de provincies Zeeland, Friesland, Limburg en Drenthe is veel ruimte, maar deze gebieden zijn niet door de minister als grootschalige woningbouwlocaties aangemerkt.” Eenzijdige spits Klaase en zijn collega’s zochten in de dienstregeling naar ruimte. De bestaande capaciteit kan veel beter benut worden door meer te spreiden en reizigers een andere richting op te brengen. “De sleutel is om gemengd te bouwen: niet alleen woningen, maar juist ook werk-, onderwijs- en recreatievoorzieningen. Dit stimuleert de spreiding van reizigers en vult de onbenutte capaciteit in de tegenspits”. Voorbeelden hiervan zijn steden als Hoorn, Almere en Dordrecht. Voor Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Bijlmer geldt het omgekeerde. Dat zijn stations waar in de ochtendspits veel Stationslocaties 2022/2023 - 31

32 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication