36

Het NS station en busstation Neckerspoel gaan samen een nieuwe OV-terminal vormen, meest ideale variant is de bussen ondergronds (bron: Arcadis) moeten echt vaart maken. Knoop XL is onze belangrijkste binnenstedelijke verdichting. In het gehele gebied kunnen we zo’n 9.000 woningen realiseren, op een plek waar nu nog amper iemand woont. Maar dan moet het sein wel op groen gaan.” Derde Mainport van Nederland Vanuit Den Haag komt er, in november 2022, hopelijk een definitieve toezegging voor het complete bedrag van ons bid van 1,3 miljard euro, om de Brainport regio verder te ontwikkelen. De wethouder licht toe: “Het kabinet heeft ons in 2016 de status van Mainport toegekend. Dit betekent dat zij, naast Amsterdam Airport en Rotterdam Seaport onze regio zien als zeer belangrijke aanjager van de Nederlandse economie. Alle zaken die wij hier met onze high tech innovaties bedenken en maken zijn van cruciaal belang voor de grote maatschappelijke opgaven en vraagstukken waar we mee te maken hebben. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa en wereldwijd. Denk aan verduurzaming, digitalisering, mobiliteit, elektrificatie, gezondheid.” 36 - Stationslocaties 2022/2023 Tijdens het schrijven van dit artikel werd bekend dat Klaas Dijkhoff begin oktober 2022, voor een periode van vier maanden, door het kabinet werd benoemd als ‘aanjager’ voor de doorontwikkeling van de regio Brainport Eindhoven. De Brabantse VVD-politicus krijgt een overbruggende rol tussen Den Haag en de regio, zodat de juiste investeringsbeslissingen gemaakt kunnen worden. Samen met het Rijk werd een strategische Brainport agenda opgesteld, gestoeld op drie pijlers: 1 - economie en innovatie, 2 - mensen en talent, 3 - bereikbaarheid en wonen. “We zijn blij met onze samenwerking met het Rijk”, aldus Steenbakkers. “Maar we hebben de support van de Rijksoverheid nu écht nodig, aankomende november. De gesprekken lopen goed, maar er moet nu wel echt boter bij de vis om grote slagen te maken in de schaalsprong. Investeringsbeslissingen aan de publieke kant duren te lang als je in zo’n booming omgeving zit.”

37 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication