43

wijl dat nu een levendig stadsdeel is geworden, waar de bewoners trots op zijn. Wij hebben daar in het ontwerp destijds een grote stedelijke verbinding door het station gerealiseerd.” Eén van de ontwerpprincipes die Veeger aandraagt, is de gedachte dat het ontwerpen van stations, het ontwerpen van steden is. Daarbij staat de stedelijke verbinding centraal. “De stations zijn belangrijke gebieden geworden, waarbij de stedelijke verbinding net zo belangrijk is als de openbaar vervoersfunctie”, stelt Veeger. Bovendien vragen zulke gebieden om een integrale aanpak. Renée Schoonbeek is stadsgeograaf, zij woonde vijftien jaar in New York, en is sinds kort terug in Amsterdam. De afgelopen zes jaar werkte ze bij een Arcadis-dochter in New York. Zij ziet een internationale trend bij de ontwikkeling van stationsgebieden: “Je moet voorkomen dat je stations benadert vanuit een geïsoleerde casus. Je moet vanaf dag nul bezig zijn om diverse oplossingen aan elkaar te verknopen.” Levendigheid en veiligheid Janet André is opgeleid als architect. Zij heeft in Zweden gewoond waar zij werkte aan metroprojecten. Nu focust zij zich op stations als project manager en geeft leiding aan een divers team van architecten die, op hun beurt, nauw samenwerken met ingenieurs en landscapsarchitecten. Als het gaat om ontwerpen vindt ze dat je breder moet kijken dan één station, je moet op kansen elders letten. André legt uit: “Je kan bijvoorbeeld de vraag stellen of stations 24 uur per dag open moeten zijn op plekken waar veel mensen wonen, werken en recreëren, opdat het een sociaal veilig gebied wordt. Het is steeds denken aan de opgaves: wat verbindt elkaar en wat geeft elkaar een kans.” Volgens haar gaat het bij stations altijd om de plaats, knoop, mobiliteit en mens. “Daarbij moeten we kijken naar het groter geheel. Wat is de positie van een station in een breder mobiliteitsnetwerk van stedelijke conglomeraties en corridors?” “De stedelijke verbinding is net zo belangrijk als de openbaar vervoersfunctie” Marc Starmans maakt het viertal disciplines bij het gesprek compleet. Hij is senior consultant en werkt al tweeëndertig jaar bij Arcadis. Hij is opgeleid in de civiele techniek. Ook hij was in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkeling van station Bijlmer. Volgens Starmans loopt Nederland voorop bij de ontwikkeling van stations als integraal onderdeel van een stadscentrum: “Ik durf te stellen dat we in Nederland heel vooruitstrevend en een voorbeeld voor de wereld zijn als het gaat om een integrale aanpak van station en omgeving.” Ruimte maken Een volgend ontwerpprincipe is volgens het viertal dat je ruimte moet creëren voor de stationsomgeving. Vaak is de ruimte rondom een station beperkt. Ook zijn er ruimtebehoeftes die met elkaar concurreren. In dat soort gevalStation Zuidas Opgeleverd: lopend Rol Arcadis: ingenieur, co-architect Hier ontwikkelen zich aan beide zijden van het station gebieden. In de toekomstige situatie loopt de openbare ruimte door het station, waarmee stadsdelen met elkaar worden verbonden. Stationslocaties 2022/2023 - 43

44 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication