47

heid en digitalisering’. Dat is hoger onderwijs in een samenwerking van Saxion Hogeschool, Universiteit Twente en de Politieacademie. We beogen daar een levendige omgeving, met woningbouw, de campus en natuurlijk aandacht voor goede bereikbaarheid. Uiteraard via het spoor, maar ook andere vormen van mobiliteit. We voorzien hier een mobiliteitshub, waar ook een deelauto voor je klaar staat. Apeldoornse ondernemers zijn enthousiast aangehaakt, zodat we dit gebied als gemeente niet zelfstandig aanpakken, maar juist samen met het bedrijfsleven en overheidsinstellingen.” Behoud cultuurhistorisch erfgoed Bij alle gebiedsontwikkeling van Apeldoorn zijn groen én oranje het uitgangspunt. Willems: “Die 40% groen noemde ik al. Oranje staat voor de allure van het koningshuis dat hier zijn sporen heeft met bijvoorbeeld Paleis het Loo. Allure en kwaliteit vormen daarom het andere uitgangspunt. “Als een ontwikkelplan geen kwaliteit uitstraalt, gaat het niet door”, voegt De Graaf toe. Daarbij past ook behoud en renovatie van cultuurhistorisch erfgoed. Zo torent de schoorsteenpijp van de oude nettenfabriek hoog uit boven de omgeving van Veldhuis. In vroeger tijden werden daar visnetten gemaakt. Tot en met de 60er jaren was dat een levendige industrie. “Apeldoorn heeft altijd een vooruitziende blik gehad. Die stijgende zeespiegel zagen we toen al aankomen”, grapt de wethouder. Wim Willems “We streven naar minimaal 40% groen in het hele stedelijk gebied.” “Het cultuurhistorisch erfgoed houden we natuurlijk in ere. Dat geldt ook voor de verffabriek van Royal Talens die daar staat. Het bedrijf heeft groeiambities en in goed overleg voorzien we een verhuizing. Zodat er ruimte komt voor woningen, waarbij we de karakteVeldhuis met Hogeschool Saxion en oplaadstation bussen

48 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication