50

Wie ooit het genoegen heeft gehad om vanaf de A1 ter hoogte van de IJssel de stad Deventer te zien liggen, is een gezegend mens. En was dat in het donker, dan is de zegening verdriedubbeld. Het is een prachtplaatje, de skyline van de Hanzestad, één van de oudste steden van ons land. Stadscampus De Kien moet Deventer nóg meer aanzien geven W ie ooit het genoegen heeft gehad om in het monumentale stadscentrum te hebben rondgewandeld, of op of rond de fraaie Brink van de Koekstad een hapje te hebben gegeten, zal dat niet licht vergeten. Maar: kom je per trein aan in Deventer en wil je daarna richting dat stadscentrum wandelen, dan zie je aan de linkerkant nog grote gesloten kantoorpanden, die de prachtige stadsgracht geheel of gedeeltelijk uit het zicht laten verdwijnen. Dat moet gaan veranderen: net als het stationsgebied zelf, waar de Keizerstraat recent is ingericht als rode loper naar de historische binnenstad. In Stadscampus De Kien smelten straks, wonen, onderwijs, technologische ontwikkeling, bedrijvigheid en vergroening samen. Het wordt een multifunctionele omgeving, waar fietsers en voetgangers de vrije ruimte krijgen voor ontmoeting en waar auto’s op de achtergrond aanwezig zijn . Samenwerken aan de leefomgeving Pauline Tiecken is Gebiedsmanager van De Kien, Maarten Hanekamp de senior stedenbouwkundige van de gemeente Deventer. Ze geven ons graag een inkijkje in de toekomstige spoorzone van de stad. “Uniek is dat er door verschillende partijen echt wordt samengewerkt om de fysieke leefomgeving te vernieuwen en verbeteren; het gaat hier om zittende partijen zoals Tauw, Witteveen en Bos en Topicus; maar impressie Topicus Campus Deventer; Barcode Architects 50 - Stationslocaties 2022/2023 ook ontwikkelende partijen. Daarbij houden we rekening met verschillende zaken, zoals klimaatadaptatie, de druk op de ondergrond, hittestress en droogteproblematiek. Daar zetten we vol op in”, vertelt Tiecken. Hoewel de stadscampus natuurlijk niet in één keer zal verrijzen, moet er door die onderlinge samenwerking tussen de verschillende partijen wel eenheid komen in de Kien. “Samenhang in het gebied, maar ook programmatisch. Iedereen heeft zijn eigen belang en ambitie, maar uiteindelijk hebben we elkaar nodig om samen tot ontwikkeling te komen.” Tiecken geeft aan dat zeker ook de Saxion Hogeschool en Aventus (mbo), die in het gebied staan, hierbij betrokken zijn. “Leuke traineeships en studieopdrachten, om van elkaar te leren.” Want: “Uiteindelijk willen we dat mensen hier graag komen wonen, en dan vooral jonge professionals. Wonen, werken, leren en elkaar ontmoeten, dat moet de kern van de stadscampus worden.” Hanekamp neemt over: “We merken dat we als gemeente een proactieve rol moeten pakken. Door een ontwikkelingsperspectief op te stellen, waarmee we een richting aangeven voor het hele gebied. Daarbinnen kunnen deelgebieden verder worden uitgewerkt, daarbij merken we dat de openbare ruimte tot nog toe onderbelicht is gebleven. Juist in een campus fungeert die als verbindend element, herkenbare identiteit en samenhang tussen de verschillende deelgebieden. Dat is ook de

51 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication