51

Liesbeth Grijsen Pauline Tiecken ‘We zien veel bereidheid van partijen om te investeren in dit gebied; dat maakt het logisch dat we zelf ook meer regie pakken, richting geven en ingrepen impressie Handelskade Deventer; Explorius, De Zwarte Hond reden dat er momenteel door Flux Landscape Architecture wordt gewerkt aan een handelingsperspectief, waarin leidende principes en randvoorwaarden voor de buitenruimte binnen De Kien worden vastgelegd.” Van monofunctie naar multifunctioneel “We willen van monofunctioneel, zoals nu met vooral veel kantoorlocaties, naar multifunctioneel. Waarbij de geweldige schouwburg die er nu al staat ook meer functies krijgt. We zijn actief bezig om die te transformeren naar een multifunctionele voorziening. Waar je kunt werken, recreëren, ontmoeten. Sowieso hebben we nu veel gesloten gebouwen met weinig verbinding. Die verbinding willen we creëren. Ook het toevoegen van woning is daarbij essentieel.” Hanekamp: “Belangrijk hierbij is dat we de voetganger en de fietser volop de ruimte willen geven in het gebied. Juist omdat De Kien zo dicht bij het station ligt, zijn er kansen om de overstap te maken naar duurzame mobiliteit. Is de openbare ruimte nu nog vooral gericht op de auto – die werkelijk overal kan komen -, straks moet de voetganger ruim baan krijgen. En de fietser. Die komen nu op de tweede plek en dat willen we omdraaien. Voetganger, fietser, ov en dan pas de auto.” Het gebied rondom het station wordt in tweeen gesplitst door… het spoor. “Het is een echte barrière in de Noord-Zuidverbinding”, erkent Tiecken. “Aan de zuidkant ligt de prachtige binnenstad te wachten. Die is bij veel mensen bekend. De ruimte tussen het centrum en het station gaan we optimaal benutten. Maar in het noorden, daar ligt nog veel ruimte op ons te wachten. Met die wijken willen we ook de verbinding maken. Maar we moeten ook met ProRail rond de tafel om te kijken hoe je het spoor hierin integreert.” Woonruimte voor jongeren “Aan de zuidkant ligt ook veel parkeerruimte. Van de NS, Saxion en Aventus. Daar hebben we een opgave. We willen onderwijs uitbreiden, wonen toevoegen en tegelijkertijd een aangename leefomgeving creëren. Dan is het hier noodzakelijk om het autogebruik en het parkeren efficiënter te organiseren.” Hanekamp: “Ik zie het als een puzzel, waarbij de stukjes op hun plek vallen. Deventer staat voor een grote opgave: we willen voor 2035 11.000 woningen realiseren. Daarvan zijn 7.000 woningen nodig om de autonome groei van Deventer op te vangen; 4.000 woningen worden extra toegevoegd om jongeren aan te trekken en de arbeidsmarkt te versterken. En juist dat is de doelgroep die zich perfect leent om op vijf minuten fietsen van het station en het centrum te wonen, werken en te ontspannen. In de schil rondom het centrum bevindt zich hiervoor nog ontwikkelruimte, waaronder in Stadscampus de Kien.” Hij vervolgt: “We hebben een prachtige, compacte binnenstad en we hebben het geluk – wat niet veel steden ons na kunnen zeggen – dat we nog over een aantal grote ontwikkelgebieden beschikken aan en rondom het spoor. Bijvoorbeeld de P&R-locatie achter voorbereiden in het openbaar gebied’ Liesbeth Grijsen, wethouder Stadscampus de Kien, Deventer Hogeschool Saxion, zo’n 700 parkeerplaatsen op het maaiveld. Wanneer we die parkeerplaatsen samenvoegen en stapelen in één gebouw, een parkeerHUB, dan ontstaat ineens volop ruimte voor het toevoegen van wonen, onderwijs, werken aan hoogwaardige groene openbare ruimte.” Tiecken besluit: “En dat willen we dus met De Kien laten ontstaan. Juist ook met groene waarden: diverse soorten, bomen, parken. Allemaal toegankelijk voor iedereen. En ook samen gemaakt. Met de bewoners en de gebruikers, zoals de schouwburg, onderwijsinstellingen en bedrijven die hier zitten:, ingenieursbedrijven Tauw en Witteveen en IT-bedrijf Topicus en softwarebedrijf MSML bijvoorbeeld. Zodat De Kien zich kan ontwikkelen tot een groene stadscampus met een unieke identiteit, sterk verbonden met het station en de prachtige historische binnenstad.” << www.deventer.nl

52 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication