52

Ministerie faciliteert en stimuleert woningbouw Met het programma Woningbouw zet de overheid in op de bouw van 900.000 woningen tot en met 2030. Ook moet de bouwproductie groeien naar 100.000 woningen per jaar. Zeventien grootschalige woningbouwlocaties nabij (nieuwe) stations en OV-knooppunten staan daarbij centraal. B ij het opstellen van het Programma Woningbouw is vooral gekeken naar de behoefte, legt afdelingshoofd Ontwikkeling en Realisatie Rachel van Houwelingen uit. “De vraag ‘wat is er nodig’ was leidend. En dan zie je bijvoorbeeld dat het aanbod sociale huurwoningen onvoldoende is in de huidige bouwprogramma’s. Daarom stellen we in het programma Woningbouw dat tweederde van de 900.000 woningen in het betaalbare segment moet zitten. Dat is best fors.” Regie pakken Het realiseren van 900.000 woningen is een spannende opgave, zegt Van Houwelingen. “Maar de ambitie staat. Een continue bouwstroom is ook belangrijk om de markt mee te krijgen. Het gaat niet vanzelf. Dat zegt de minister ook en dat is de reden dat wij de regie voeren. Hoe pakken plannen regionaal uit, wat moeten we doen om plannen te realiseren? Is er bijvoorbeeld een nieuw station nodig? De Regionale Woondeals spelen hierin een rol.” Sneller van initiatief naar realisatie Bestemmingsplannen, inspraakrondes en dergelijke kosten tijd. “Hoe kunnen we elkaar helpen op dit gebied. Een weerbarstig probleem waar we – opnieuw – naar kijken. We vergroten bijvoorbeeld de capaciteit en expertise om versnelling te realiseren op dit aspect.” Het programma wil de woningbouw versnellen en stimuleren. “Het kan financieel niet altijd, zeker als het om sociale woningbouw gaat. Daarom beschikken we 52 - Stationslocaties 2022/2023

53 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication