61

Wethouder Nils Langedijk beeldkwaliteit), energie, mobiliteit, integrale inrichting van de openbare ruimte en afstemming in de fasering. Het gebouw De Goede Trede is dit jaar opgeleverd hechten grote waarde aan duurzame aspecten. Het Stationskwartier wordt voorzien van groene energie en het gebied is straks bestand tegen wateroverlast of droogte. We kiezen voor een aantrekkelijke inrichting van de openbare ruimte met veel groen. Het is de bedoeling dat mensen hier straks graag verblijven.“ Zaancorridor als vertrekpunt De Zaancorridor, de spoorlijn van Amsterdam naar Heerhugowaard, is onderdeel van het Provinciaal Programma OV-knooppunten. Het plan is om woningen, kantoren, scholen, (maatschappelijke) voorzieningen en winkels te concentreren rondom de NS-stations en goed te spreiden langs het spoortraject. De betrokken gemeenten, provincie Noord-Holland, ProRail en de NS pakken dit samen aan. Door tegelijkertijd te werken aan de woningbouwopgave en aan de bereikbaarheid slaat gemeente Dijk en Waard twee vliegen in één klap. De gemeente werkt binnen het Stations kwartier volgens het principe van Developing Apart Together (DAT), een nieuwe manier van samenwerken tussen publieke en private partijen in de herontwikkeling van een gebied met veel verschillende grondeigenaren. “De gezamenlijke ambitie is om een kwalitatief hoogwaardig nieuw en gezond stedelijk woon- en werkmilieu te realiseren”, zegt Sandra Groenveld, die als projectleider van de gemeente Dijk en Waard betrokken is bij de vastgoedontwikkeling in het Stationskwartier. “De ontwikkelaars werken aan hun eigen projecten, maar door intensief samen te werken op thema’s kan daadwerkelijk een succesvolle transformatie tot stand komen. De ontwikkelaars zien het belang van een integrale gebiedsaanpak.” De gemeente is daarom een samen werkingsproces gestart met de projectontwikkelaars om die thema’s samen op te pakken, zoals gezamenlijke marketing, placemaking, ge - bieds branding, de ruimtelijke kwaliteit (één Masterplan Het Masterplan Stationsgebied (2020) schetst een ambitieus toekomstbeeld, dat realistisch is, maar waarbij nog niet alles tot in de details is uitgezocht. “Eigenlijk is het masterplan een soort vliegwiel. Het geeft richting aan de transformatie door een stip op de horizon te zetten. We hebben geen uitgetekende blauwdruk en toetsen daar de plannen aan. Nee, samen met de initiatiefnemers en hun ontwerpers beweegt ons masterplan ook mee als dat tot meerwaarde leidt “, aldus Sandra Groenveld. Ontwikkelaars en projecten De metamorfose van het Stationskwartier gaat nog jaren duren, maar het eerste nieuwe gebouw is dit jaar al opgeleverd. Het gaat om De Groene Trede aan de Stationsweg, een complex met 62 appartementen en 5 woon-werk lofts. Het gebouw kenmerkt zich door de toepassing van veel groen in de gevels, zodat er een mooie overgang ontstaat van het landschapsreservaat Oosterdel naar de stedelijke ontwikkeling van het Stationskwartier. De Groene Trede is gerealiseerd door Hen selmans Bouw & Ontwikkeling (Noord-Scharwoude). Deze ontwikkelaar bouwt in het Stationskwartier ook het Handelshuys, dat bestaat uit twee gebouwen met circa 165 appartementen, voornamelijk in het sociale en middensegment. Tussen de gebouwen ontStationslocaties 2022/2023 - 61

62 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication