7

toe werken met de Spoorzone. Het begint bij een grote droom, een visie en de ambitie om een kwalitatief hoogwaardig nieuw stadsdeel te ontwikkelen. Die toekomst zetten we nu op de rails. Daarbij hebben we ook de hulp van Provincie en Rijk hard nodig. Samen met de marktpartijen, ontwikkelaars, NS, ProRail, de buurgemeenten en andere stakeholders. ” Koploper Van der Geld is optimistisch over het realiseren van de flinke ambities. “De plannen liggen klaar, marktpartijen, ondernemers, partners en inwoners zijn enthousiast om van start te gaan. En vergeet ook niet dat we als stad veel ervaring hebben met het ontwikkelen van een Spoorzone. Vergis je niet, nu zien meer steden kansen rond het spoor, maar in ’s-Hertogenbosch zijn we al in 1990 gestart met het daadwerkelijk realiseren van ambitieuze plannen in de Spoorzone.” Hij doelt op de zeer succesvolle ontwikkeling van het Paleiskwartier: een gebied direct grenzend aan de westzijde van het Bossche hoofdstation. “Kwalitatief hoogwaardige stedenbouw, een mix van woningen, bedrijven en kantoren, een gebied waar het Paleis van Justitie een plek heeft en veel onderwijsinstellingen gehuisvest zijn. Allemaal projecten die al gerealiseerd zijn en die ons extra motiveren om de kwaliteit van dat gebied verder door trekken langs het spoor. We versterken onze rol als koploper.” Uitdaging De Spoorzone krijgt verder vorm rond bestaande structuren. “We starten niet met een blank canvas, maar met inbreiden van nieuwe stedelijke elementen in een bestaande omgeving. Er lijkt weinig ruimte voor nieuwe stadsontwikkeling, totdat je er op een frisse manier naar kijkt, gericht op de toekomst die hele andere eisen aan ons stelt dan het verleden en heden. Voor ons is de uitdaging om wat wij Bossche Paleiskwartier - gemeente ‘s-Hertogenbosch kwaliteiten noemen, te combineren met ontwikkelingen als duurzame mobiliteit en klimaatadaptie, maar ook het scheppen van een fijn eigentijds leefmilieu voor onze inwoners. Met de gemeente als regisseur, maar in nauwe samenwerking met allerlei stakeholders.” Verleden en toekomst Het eerste Bossche station werd eind negentiende eeuw gebouwd aan de rand van de Brede Binnenstad De Brede Binnenstad is de plek waar al het water van Zuid-Oost Brabant en Limburg samen komt en doorstroomt naar de Maas, de plek die natuurlandschappen met elkaar verbindt en de plek waar snelwegen en spoorwegen bij elkaar komen. Juist in deze inspirerende stadsdelta pakken we nu de kans om onze brede binnenstad te ontwikkelen. Het station bevindt zich in het hart van die delta. Het was de bron voor de historische binnenstad met al haar kwaliteiten en het wordt de bron voor het inspirerende en innoverende nieuwe stadsdeel dat we Spoorzone noemen. Mike van der Geld Stationslocaties 2022/2023 - 7 eeuwenoude historische binnenstad. Ui tbreidings wijken volgden. “Wat we nu doen is het breder maken van onze binnenstad door rond het spoor te ontwikkelen. We combineren de historische binnenstad en alle charmes die daarbij horen, met de nieuwe kwartieren, optimaal gebruikmakend van het aanwezige industrieel erfgoed dat weer een nieuw leven krijgt. Zo ontwikkelen we de Spoorzone tot een inspirerende stadsdelta, een gebied waar het aangenaam wonen, werken en verblijven is. Hier komen stromen bij elkaar. Dat geldt voor ons niet alleen voor waterwegen, maar ook voor spoorwegen en autowegen.” Knooppunt De stad ’s-Hertogenbosch is ontstaan op een stuk land waar de rivieren Dieze, Dommel en Aa bij elkaar komen, met de verbinding naar de Maas. Die geografische ligging, gecombineerd met de gevolgen vereisen eigentijdse oplossingen in ruimte en aanpak. ’s-Hertogenbosch ligt op het kruispunt van autowegen (A2 en A58/A50) en als spoorknooppunt wint ’s-Hertogenbosch aan importantie. De lijnen Amsterdam-Eindhoven en Nijmegen-Breda kruisen elkaar in ’s-Hertogenbosch. De stad is uitgegroeid tot het tweede belangrijkste NS overstapknooppunt van Nederland. Het

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication