72

5TRACKS te Breda van Heimstaden Huurmarkt als katalysator voor de woningmarkt Institutionele beleggers vormen een onmisbare schakel in de totstandkoming van een gezonde Nederlandse woningmarkt en inclusieve steden. Verenigd in brancheorganisatie IVBN zijn ze een constructieve gesprekpartner van het Rijk en overheden. Als lange termijn investeerders met een focus op maatschappelijke impact en verduurzaming van de woningvoorraad zorgen zij ervoor dat starters, senioren en mensen met sleutelberoepen prettig kunnen blijven wonen, werken en verblijven in onze steden. Ook in deze onzekere tijd willen institutionele beleggers hun rol van betekenis behouden, complementair aan woningcorporaties. 72 - Stationslocaties 2022/2023 H et is volkomen terecht dat de woningmarkt hoog op de politieke agenda staat. Niet alleen omdat de oplopende woningtekorten en malafide verhuurpraktijken al jarenlang het debat in de samenleving domineren, maar ook omdat de middenhuurmarkt langzaam maar zeker erkend wordt als onmisbare schakel tussen het sociale huursegment en de koopmarkt, die voor velen onbereikbaar is geworden door de hoge koopprijzen en de dure investeringen die moeten worden gedaan in de woning om de woning comfortabel en duurzaam te houden. De tijd is meer dan rijp voor politici en beleidsmakers om (ogenschijnlijk) verschillende dossiers samen te pakken en maatregelen te bedenken die de samenleving voor de lange termijn verder gaan brengen. De kansen liggen bijna voor het

73 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication