73

oprapen, maar tegelijkertijd moet ervoor worden gewaakt dat de focus doorslaat naar het nemen van ondoordachte beleidsmaatregelen. Als dat scenario de overhand krijgt, dreigen institutionele beleggers onbedoeld buitenspel te worden gezet en dat is in niemands belang. Vliegwielfunctie Er staan in Nederland meer dan een half miljoen huurwoningen die door IVBN-leden zijn gerealiseerd. IVBN-leden verhuren 68% van hun bestaande huurwoningen in het middensegment, circa 17% daaronder en slechts 15% daarboven (IVBN, 2021). De afgelopen jaren realiseerden IVBN-leden gemiddeld 8.000 woningen per jaar, wat neerkomt op ongeveer 10% van de totale jaarlijkse nieuwbouwproductie. Institutionele beleggers hebben daarnaast een belangrijke vliegwielfunctie binnen de woningmarkt. Door de gegarandeerde afname van grote aantallen van midden- en overige vrije sector huurwoningen, kunnen ontwikkelaars óók met de bouw van koopwoningen en corporatiewoningen beginnen. Hierdoor is de start bouw van nieuwbouwprojecten dus veel sneller in zicht. Deze middenhuur is daarmee de katalysator voor de woningmarkt als geheel. Institutionele beleggers werken al decennialang op deze manier aan aantrekkelijke en toegankelijke steden en wijken. Of het nu op het gebied is van wonen, winkelen, werken of een combinatie hiervan. Ook al zien nog niet alle politici en beleidsmakers in dat ook zij voordeel kunnen behalen uit deze slagkracht van de institutionele beleggers, vanuit Rijksoverheidswege wordt dit gelukkig al wel steeds meer (h)erkend. Zo is er in het Coalitieakkoord van ons huidige kabinet erkenning voor de onmisbare rol die institutionele beleggers spelen in de middenhuur. Aanjager op diverse onderdelen tegelijk Institutionele beleggers vervullen een proactieve rol in het aanjagen van de woningmarkt en de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Door het vinden van natuurlijke koppelingen rondom thema’s als urbanisatie en duurzame mobiliteit en die om te zetten in concreet investeringsbeleid, wordt gewaarborgd dat ook alleenstaanden, senioren en mensen met een middeninkomen toegang blijven krijgen tot een fijne woning met in de nabijheid OV-knooppunten om van A naar B te komen. Dit is ook de reden waarom stationslocaties een interessante investeringscategorie is voor institutionele beleggers. Huurappartementen op aansprekende locaties in de directe aanwezigheid van sociale ontmoetingsplekken en voorzieningen, gaan eenzaamheid tegen en bevorderen de sociale cohesie en inclusiviteit. Elisa Bontrop OV-knooppunten dichtbij woningen zorgen ervoor dat mensen te allen tijde een duurzaam alternatief hebben voor de auto. Zowel mensen die zich in toenemende mate bewust worden van hun ecologische footprint en daarna willen handelen, als mensen die zich geen autobezit (meer) kunnen veroorloven, worden hiermee bediend. Aan boord blijven Ook in deze onzekere tijden met sterk oplopende bouwkosten, stapeling van wet- en regelgeving, lange gemeentelijke doorlooptijden en hoge grondprijzen nemen institutionele beleggers hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van (toekomstige) huurders en woningzoekenden. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling en exploitatie van nieuwe woonvormen waarom de markt zo duidelijk vraagt, zoals huisvesting voor starters, alleenstaanden, ouderen en mensen met sleutelberoepen. Toch wordt de druk de laatste tijd erg opgevoerd in Appartementen Belvedére in Den Bosch van Altera Stationslocaties 2022/2023 - 73

74 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication