80

Het spoorlandschap: een rijkdom voor Nederland Vanuit de trein kun je Nederland op een unieke manier beleven; de rijkdom aan landschappen, bos, stad, rivieren -zelfs de seizoenen- trekken aan je voorbij. Het spoorwegnet loopt kriskras door ons land. Het verbindt Vlissingen met Delfzijl en Eijsden met Den Helder, doorkruist het Groene Hart en het Naardermeer, loopt vlak langs de Oostvaardersplassen en over de Veluwe en is ook vaak een groene plek of route in de stad. Bovendien is het spoorlandschap een heel essentieel leefgebied voor plant en dier; als woongebied en corridor. Wist je dat in grote delen van Nederland in de eerste tien meter spoorberm meer planten- en diersoorten leven dan in de 100 meter terrein daarnaast? Het belang van groen in de leefomgeving neemt toe. In het landschap creëert het spoor een aantal nieuwe kansen op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit. Het spoornetwerk is meer dan een autonome infrastructurele verbinding die het cultuur- en het natuurlandschap doorsnijdt. Het is een langgerekt landschap - van 10.000 hectare spoorgrond waarvan de helft begroeid of beplant, 7000 kilometer spoorberm en 400 stationspleinen- dat een belangrijke bijdrage levert aan de biodiversiteit en klimaatadaptatie in Nederland. Met het Landschapsplan voor het Spoor geven ProRail, NS en Bureau Spoorbouwmeester richting aan de vergroening van spoorbermen, stationsomgeving en stations. In dit landschapsplan benaderen zij de spoorlijn zoveel mogelijk als ‘gast’ in het landschap. Het landschap loopt bij wijze van spreken door tot in de treincoupé. Bij de inrichting van de baan, het station en het stationskwartier spelen de nabije omgeving en het omliggende landschap een belangrijke rol. De inrichting van het spoorlandschap verkleurt daardoor tijdens de reis, versterkt daarmee de grote diversiteit aan landschappen die ons land rijk is en vergroot de herkenbaarheid van de plek. Het landschapsplan dat vertaald is naar een drietal handboeken is gebaseerd op de karakteristieken van de omgeving Spoorlijn Zaandam – Purmerend door Waterland - Bron: Bosch Slabbers 80 - Stationslocaties 2022/2023

81 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication