81

Station Almere Centrum - Bron: Bureau Spoorbouwmeester. Fotograaf: Jannes Linders Begroeiing in bermen, op emplacementen en in overhoeken ondersteunt de biodiversiteit langs het spoor; denk aan vogels, kleine zoogdieren, insecten en wilde planten. ProRail wil bij het beheer van bermen de aanwezige natuurwaarde behouden en kansen benutten voor de ontwikkeling van nieuwe natuur- en landschapswaarden. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is geminimaliseerd, er wordt niet bemest en de spoorbermen zijn voor publiek uit veiligheidsoverwegingen verboden terrein. Voor veel planten en dieren zijn vooral deze laatste twee eigenschappen belangrijke voorwaarden om te kunnen (voort)bestaan. Het Handboek Begroeiing in de Spoorberm geeft aanknopingspunten en bouwstenen voor een bermbeheer dat is gebaseerd op landschappelijke kwaliteit, ecologische kansen én spoorveiligheid De spoorpartijen willen samen met gemeenten, provincies en omwonenden de stationsomgeving meer maatschappelijke en ruimtelijke betekenis geven dan deze nu al heeft als schakel tussen het knooppunt van openbaar vervoer en de stad of het dorp of regio. De groene inrichting speelt daarbij een belangrijke rol. Een zorgvuldig en aantrekkelijk ingerichte openbare ruimte is representatief, biodivers, klimaatadaptief en beheerinclusief. Bij de (her)inrichting van het groen in het reisdomein op de stations en in de stationsomgeving wordt gestreefd naar een natuurlijk beeld. Dit betekent dat de plantvakken op en rond de perrons in principe streekeigen sortiment wordt toegepast. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt ingezet op het creëren van een beeld dat zoveel mogelijk aansluit bij het landschap in de omgeving. Het Landschapsplan is dus uitgewerkt in drie handboeken. Waar NS en ProRail het groen in eigendom en beheer hebben, zijn de Stationslocaties 2022/2023 - 81 handboeken voor de spoorpartijen beleid. En als omgevingspartijen gedeeltelijk of volledig verantwoordelijk zijn voor het groen bij stations of langs het spoor, dan hebben de handboeken een inspirerend karakter en zijn daarmee een uitnodiging aan gemeenten en terreinbeheerders om ontwerp, inrichting en beheer samen op te pakken met de spoorpartijen. Station Rotterdam Centraal groen perron - Bron: Bosch Slabbers

82 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication