22

Leestips Dr. Joop Stolk, Jong en depressief; ISBN 9789402904444; Uitgeverij De Banier 2017; 160 blz.; € 14,95 Waaraan merk je dat een puber of jongere depressief is? Hoe ontstaat een depressie? Hoe kunnen ouders hun depressieve zoon of dochter tot steun zijn, thuis, in contact met de school en in de professionele hulpverlening? Behalve aan deze vragen wordt in dit boek ook aandacht besteed aan zelfdoding bij depressieve pubers en jongeren en aan de vraag of en hoe depressies voorkomen kunnen worden. Een waardevolle publicatie voor iedereen die te maken heeft met jongeren die hun weg naar de volwassenheid moeten vinden. Arie Jan de Lely, Wat depressie met je doet; ISBN 9789023921509; Uitgeverij Boekencentrum 2012; 186 blz. (Alleen tweedehands verkrijgbaar) Dit boek geeft in begrijpelijke taal grondige informatie over de actuele inzichten in depressie. Is depressie eigenlijk wel een ziekte? Hoe kan een depressie het beste behandeld worden? Tegelijk besteedt het in een vijftal diepte-interviews veel aandacht aan het persoonlijke verhaal en aan wat het, ook voor de nabije omgeving, betekent om depressief te zijn. Aan de hand van de huidige wetenschappelijke kennis wordt het verband tussen geloof en depressie besproken. Aan het slot van het boek staat de auteur stil bij geluk. Geluk bestaat niet uit grote, onbereikbare dingen, maar uit eenvoudige dingen binnen handbereik, uit de kunst van geven en ontvangen. Juist in de woestijn van de depressie kan een klein beetje geven en ontvangen heel troostvol zijn. 22 Elise Brouwer, Woestijnregen; ISBN 9789023954705; Uitgeverij Boekencentrum 2018; 80 blz.; € 11,99 Woestijnregen is een bemoedigend dagboek voor mensen die lijden aan depressie en angsten. Wat als je ten onder lijkt te gaan aan gevoelens van hopeloosheid, zinloosheid en intens verdriet? Waar is God als alles donker is? Aan de hand van zeven thema’s neemt de auteur de lezer mee op haar weg door depressie en angst. Zonder gemakkelijke antwoorden, openhartig en eerlijk, vertelt ze over haar ervaringen met depressie en het leven met God. Zo is dit boek een metgezel voor mensen die donkere dagen meemaken. Sarina Brons-Van der Wekken, Goeddat je er bent. Een realistische kijk op jezelf; ISBN 9789033129605; Uitgeverij Den Hertog 2019; 224 blz.; € 18,50 Hoe komt het toch dat de ene persoon een positief zelfbeeld heeft en een ander helemaal niet? Waar zit dat raadsel dat ‘eigenwaarde’ heet? Hoe kom je aan zelfvertrouwen en wat en wie geeft je het gevoel dat je er mag zijn zoals je bent? Naast een praktische benadering van het thema ‘zelfbeeld’ gaat de auteur in op de spanning tussen psychologie en theologie. De psychologie spoort aan om kracht in jezelf te zoeken, jezelf te ontplooien en assertief te zijn. In de Bijbel lezen we een andere boodschap: over nederigheid en ootmoed, over een gevallen mens die niets goeds meer doet, over totale afhankelijkheid van Gods genade. Dit roept vragen op. Mag ieder mens zich door God aanvaard weten? Wat is de betekenis van schuld en verzoening, en welke rol speelt dit in het jezelf aanvaarden zoals je bent? De auteur wil antwoorden geven, gebaseerd op de gereformeerde leer. Niet met de pretentie van volledigheid, maar uit de behoefte een handreiking te bieden om als christen een goede levenshouding te vinden.

23 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication