3

Zorgstructuur binnen de Kinderkoepel Missie van de Kinderkoepel Bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen als partner in hun opvoeding Opvoeden doe je niet in je eentje. Daar kun je best wat hulp bij gebruiken. In de kinderopvang leveren we graag een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Ook wij voelen ons partner van ouders in de opvoeding van hun kind. Wij stimuleren elk kind in zijn ontwikkeling. Zo geven we hem een eerlijke kans om zich naar zijn eigen mogelijkheden te ontwikkelen. We begeleiden ieder kind optimaal naar de volgende fase in zijn leven. Hierin werken we samen met partners uit de keten van de jeugdvoorziening, zoals onderwijs, gemeenten, Centrum voor jeugd en gezin. Met alle partners staan we naast ouders en stimuleren we dat elk kind zich blijft ontwikkelen. De Kinderkoepel gelooft dat een goede kinderopvang serieus bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. De samenwerking van onze deskundige medewerkers met ouders en ketenpartners is van belang voor de kwaliteit van de kinderopvang. De ruim 30-jarige ervaring van non-profitorganisatie de Kinderkoepel staat garant voor de continuïteit van een passend aanbod van verantwoorde kinderopvang. In dit document beschrijven we onze zorgstructuur. We geven uitleg over interne zorgstructuur binnen de Kinderkoepel en onze werkwijze daarin. Daarna beschrijven we hoe we ook gebruikmaken van externe zorgstructuur en het belang ervan. In het gehele document gebruiken we de mannelijke verwijzingen ‘hij’ en ‘zijn’. Hiermee bedoelen wij alle kinderen. Overal waar wij de term ‘ouders’ gebruiken, bedoelen wij ook verzorgers. 3 Zorgstructuur Kinderkoepel

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication