6

2. Werkwijze zorgstructuur Om een goed beeld te geven van de wijze waarop wij met zorgstructuur werken, hebben we de stappen ervan uiteengezet in een flowschema. We geven bij elke stap aan wie deze uitvoert en wat deze stap in het kort inhoudt. Stap 1 Werkwijze zorgstructuur Pedagogisch medewerker In kaart brengen van de signalen 2 Overleg met directe collega’s en/of manager 3 Stap Interne begeleiding 4 • Neemt aanvraag in behandeling en plant een observatie • Wegen van aard en ernst van zorgen / signalen • Communicatie met ouders • Regie en afstemming met externe partijen Stap IB’er richting externe partners 5 • School Ondersteuningsteam-overleg • Uitzetten benodigde actie’s • Monitoren van de zorg • Evaluatie / nieuw overleg plannen We zullen hieronder meer uitgebreid vertellen wat elke stap is, waar we rekening mee houden en wat de eventuele vervolgstappen zijn. Stap 1: Signalen in kaart brengen Uitvoering door de pedagogisch medewerker Bij zorgen binnen de groepsopvang brengt de pedagogisch medewerker deze in kaart. De eerste signalen ontstaan vaak wanneer het kind niet mee kan komen in de groep en/of wanneer er zorgen zijn rondom de ontwikkeling. Dit kan bijvoorbeeld naar voren komen bij het invullen van het PeuterPlusPlan of wanneer een kind niet mee kan komen met het programma of de dagindeling. Dit kan te maken hebben met de taalontwikkeling welke niet of onvoldoende op gang komt of omdat blijkt dat het kind niet in staat is om tot leren te komen. Het kind kan dan niet meedoen met groepsactiviteiten en lijkt informatie mogelijk niet op te slaan. IB-aanvraag / observatie door PM'er in overleg met ouders 6 Zorgstructuur Kinderkoepel

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication