8

Nadat het verslag is uitgewerkt en de IB’er contact heeft gehad met ouders en de beroepskrachten, overlegt de IB’er met ouders en de medewerker over de ernst van de zorgen. Ook bespreekt de IB’er eventuele acties die ingezet kunnen worden. We kijken daarbij uiteraard naar de leeftijd van het kind. De IB’er vraagt na bij ouders welke externe instanties er betrokken zijn bij het gezin en nodigt deze samen met het CJG en Voorschools Maatschappelijk Werk (VSMW) uit voor een School Ondersteuningsteam (SOT)-overleg. De IB’er neemt regie, organiseert het SOT-overleg en is verantwoordelijk voor het uitzetten van verdere acties en monitoring. Stap 5: Beslissen, hulp uitzetten en evaluatie Uitvoering door intern begeleider richting externe partners Uit het SOT-overleg volgen actiepunten. Het verslag van het SOT-overleg wordt naar alle betrokken partijen van het SOT-overleg verzonden. De IB’er houdt zicht op het verloop van deze acties. Ongeveer vier weken na het SOT-overleg neemt de IB’er contact op met ouders om te vragen hoe het gaat. Ook bespreekt de IB’er of er nog meer of juist iets anders nodig is. Wanneer het noodzakelijk is, organiseert de IB’er een nieuw SOT-overleg. Het IB-traject loopt zolang dit nodig is. De mentor en/of IB’er zorgt voor een warme overdracht naar het basisonderwijs. Met een warme overdracht bedoelen we een persoonlijk gesprek met de nieuwe leerkracht van het kind. Hiermee hopen we dat het kind een fijne start kan maken op school. In de meeste gevallen betrekken we de IB’er van de desbetreffende school bij de overstap naar onderwijs. Zo is de school op de hoogte van de aandachtspunten. 8 Zorgstructuur Kinderkoepel

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication