15

schenkingsdocumenten niet in Luxemburg worden geregistreerd, is er bijgevolg geen Luxemburgse schenkbelasng verschuldigd. Nederland Ook Nederland he geen schenkbelasng als een Nederlands inwoner een schenking krijgt. Een aandachtspunt voor een begiigde die in Nederland woont, houdt verband met de inkomstenbelasng. Zo kent Nederland de zgn. Box 3-belasng, die bestaat uit een heffing op het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen. In Box 3 wordt belasng geheven over een aangenomen, ficef rendement dat u verondersteld wordt te behalen over uw vermogen. Ingevolge het Nederlandse kerstarrest van de Hoge Raad van 24 december 2021, geldt momenteel een jdelijk (quasi) nulrendement voor spaargelden. Indien u daarentegen een beleggingsportefeuille schenkt, geldt een ficef rendement van 6,17% in 2023. De peildatum voor deze Box 3-belasng is 1 januari. Indien u aan uw kind in Nederland schenkt, sjgt diens vermogen en riskeert uw kind dus belast te worden in Box 3, indien het over beleggingen gaat. He Nederland dan nooit belasng indien een nietinwoner schenkt? Toch wel, als een in Nederland gelegen onroerend goed wordt geschonken is er overdrachtsbelasng verschuldigd (voorheen 8%, maar het tarief is naar 10,4% gestegen met ingang van 1 januari 2023). Deze overdrachtsbelasng is in bepaalde gevallen ook van toepassing indien aandelen in vastgoedvennootschappen worden geschonken (die in beginsel ten belope van minstens 30% een in Nederland gelegen vastgoed aanhouden). In dat geval kan er overigens sprake zijn van dubbele heffing indien de schenker er in België voor opteert om 3% schenkbelasng te betalen: er zijn ter zake geen regels inzake voorkoming van dubbele heffing voorzien voor deze situae, noch in België, noch in Nederland. Het Verenigd Koninkrijk Ook het Verenigd Koninkrijk he geen schenkbelasng indien de begunsgde van de bankgi in het Verenigd Koninkrijk woont. Dat geldt zowel voor de schenking van Belgische banktegoeden, beleggingsportefeuilles ed., als voor tegoeden die in de UK worden gehouden. Hetzelfde geldt voor UK onroerend goed dat wordt geschonken. Wel zijn er een aantal andere aandachtspunten: als een niet-inwoner UK-goederen schenkt en binnen de 7 jaar komt te overlijden, dan worden deze gien alsnog belast met UK-erelasng. Gien gedaan in de drie jaar voor het overlijden, zijn onderworpen aan 40% heffing. Oudere gien zijn tegen lagere tarieven belastbaar (nl. 32% in jaar 4, 24% in jaar 5, 16% in jaar 6, en 8% in jaar 7). Ook de schenking van fondsen om een UK onroerend goed te financieren of om een lening af te lossen van de begiigde die hij is aangegaan bij NIEUWSBRIEF KVABB - Nr. 02.2023 - Pag. 15

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication