18

Schone energie en natuur en landschap Landschap Noord-Holland vindt het van groot belang alles te doen om een klimaatcatastrofe te vermijden en te voldoen aan Klimaatakkoord van Parijs. Door ons project Omhoog met het Veen en onze betrokkenheid bij het Innovatieprogramma Veen, hebben we veel kennis op het gebied van veenbehoud. De afbraak van veen draagt significant bij aan grote hoeveelheden CO2 in de atmosfeer. We waren dan ook betrokken bij de klimaattafel Veenweiden die voorafging aan het nationale Klimaatakkoord. Naast onze inzet op veenbehoud zijn we ook actief betrokken bij het maken van de Regionale Energie Strategieën. Samen met andere natuurbeheerders. Wij steunen de inzet op verduurzaming van de energievoorziening maar niet ten koste van natuur en waardevolle landschappen. We zijn druk met het overtuigen van overheden om zorgvuldig te zijn in de locatiekeuzes van zonneweides en windmolens. Geen lange lijnen van windmolens, maar clustering op regionale schaal. En bij de aanleg van zonneparken het omringende landschap en de natuur zoveel mogelijk te versterken. 18

19 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication