19

Flinke financiële injectie Amsterdam Wetlands In 2020 kreeg Amsterdam Wetlands een financiële injectie van het Rijk en de provincie Noord-Holland. Ook kwam de Erfgoed Deal tot stand, een overeenkomst die tot doel heeft erfgoed in te zetten bij klimaatadaptatie, bij de energietransitie en in de omgang met stedelijke groei en krimp in een duurzamer Nederland. Hoe maak je bijvoorbeeld historische stads- en dorpskernen energieneutraal? Ook kwam er een proef tot stand voor de regionale koolstofbank waarmee grondeigenaren gefinancierd worden die waterpeilen verhogen om het veen te behouden en daardoor CO2-uitstoot besparen. Even voor wie het vergeten is: Amsterdam Wetlands is het grote aaneengesloten gebied van 12.000 ha tussen Amsterdam en Alkmaar. We hebben de ambitie om dit de komende jaren te verduurzamen, met meer prachtige natuur en toekomstbestendige landbouw. Wij trekken dit initiatief samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Recreatie Noord-Holland. 19

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication