20

Minder bodemdaling en rendabele landbouw? Landschap Noord-Holland en Agrarische Natuurvereniging Water, Land & Dijken zoeken binnen het Innovatie Programma Veen naar oplossingen op het gebied van veenbehoud via twee sporen: met behoud van melkveehouderij door drukdrains en greppelinfiltratie toe te passen en veenbehoud met (natte) teelt van lisdodde, azolla en veenmos als alternatief voor veeteelt. Onder de titel ‘Een gewaagd initiatief’ verscheen de tussenrapportage over al het werk dat in het Zuiderveen en bij boer Elmer Kramer bij Assendelft gedaan wordt. Het verslag doet prachtig verslag van de veldproef en alle moeilijkheden die de onderzoekers ervaren. Ganzen die de lisdodde opeten, kunststof drukdrains die in elkaar gedrukt worden en azolla die het in een kas uitstekend doet maar in het veld als sneeuw voor de zon verdween. Het IPV is kortom een leerproces, waarbij de lessen met iedereen gedeeld worden in dit zeer leesbare verslag. 20

21 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication