28

Hoe ging het met de weidevogelbeschermers? In 2020 beschermden 805 vrouwen en mannen 8717 legsels van boerenlandvogels in de weidegebieden. Het ging daarbij om de weidevogels kievit (4187 nesten), grutto (1045 nesten), scholekster (2016 nesten) en tureluur (785 nesten) maar ook om andere soorten die in het boerenland broeden zoals graspieper en bergeend. Het aantal weidevogelbeschermers bleef vrijwel gelijk. Het tellen van patrijzen op Wieringen trok twintig nieuwe vrijwilligers. De gemiddelde leeftijd nam lichtjes toe naar 65 jaar. Het aantal jaren dat een vrijwilliger gemiddeld actief is nam iets toe naar 9 jaar. Dit geeft aan dat velen een goede binding hebben met het werk, hun weidevogelgroep of met een agrarische natuurvereniging. Er werden dit jaar relatief veel nesten leeggegeten door allerlei soorten zoogdieren en vogels. Door wildcamera’s bij nesten te plaatsen, ontdekten we dat egels ook regelmatig een nest leegeten. In de jaren 2018 t/m 2020 is er een gebiedsdekkende provinciale inventarisatie van boerenlandvogels uitgevoerd en die zal moeten uitwijzen hoe Noord-Holland er momenteel voor staat. 28

29 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication