18

IJsselmeergebied krijgt flexibel waterpeil Hoog water, weersextremen en zoetwatertekorten, het klimaat verandert en vraagt om ander waterbeheer, ook van het IJsselmeergebied. Het IJsselmeergebied is als grootste zoetwatermeer van West Europa, de ‘regenton’ van Nederland en speelt een belangrijke rol in de waterhuishouding en als ecologisch watersysteem. Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk, waar Landschap Noord-Holland deel van uitmaakt, drong er in 2021 landelijk op aan om het roer om te gooien. In 2022 brachten we aan de overlegtafel Fysieke Leefomgeving (OFL) onze boodschap in voor het Deltaprogramma IJselmeergebied om onder andere een flexibel waterpeil en natuurlijke achteroevers in het gebied te creëren, zodat zoet water in droge periodes vastgehouden wordt in het gebied. Op 5 november liet de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer weten dat water en bodem een sturende rol krijgt in het nieuwe beleid. Voor het IJsselmeergebied heeft de minister nieuwe piketpalen geslagen die in lijn zijn met onze visie, een meer flexibel waterpeil, extra beschutte plekken voor vogels, het tegengaan van verzilting en het maken van natuurlijke achter-oevers. Dit laatste is door de partners van de CBHN ontwikkeld en eind 2022 heeft de minister van I&W groen licht gegeven om natuurlijke achter-oevers verder te verkennen. Als Coalitie Blauwe Hart blijven we ons inspannen voor een duurzaam IJsselmeergebied. Uitdagingen zijn er genoeg.

19 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication