24

Lobby en PR tegen snelweg door het landschap Samen met bewoners, agrarisch ondernemers en andere organisaties spannen we ons in om plannen voor een snelweg tussen A8 en A9 in de Groene Long van tafel te krijgen. De provincie kan de kosten van ruim 900 miljoen voor de verdiepte snelweg niet zelf ophoesten en kijkt daarom nadrukkelijk naar het Rijk, het Rijk ziet er niets in. Met onze eigen, alternatieve gebiedsvisie als tegenhanger hebben we in 2022 een aanzet gegeven om juist het Oer-IJ gebied te behouden èn kansen te verzilveren. Met als insteek: deze kostbare Groene Long voor mensen en natuur versterken! Via lobby richting politiek maken we ons standpunt duidelijk en ook richting ICOMOS delen we onze zorgen over de voorgenomen en ongewenste snelweg, die de Stelling van Amsterdam zal doorkruizen daarmee door UNESCO werelderfgoed.

25 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication