7

Natuurbeheer en recreatietoezicht Inmiddels dragen we zorg voor honderd (!) natuurgebieden, daar zijn we trots op. Het is onze taak om die mooie natuur en bijzondere landschappen te bewaren voor de toekomst. Dit brengt allerlei beheerwerkzaamheden met zich mee, zoals maaien en afvoeren van gras en riet, snoeien, kappen, plasdras zetten van gebiedjes. Deels verplicht vanuit de Kader Richtlijn Water (KRW) nemen we maatregelen om de kwaliteit van het water in de natuurgebieden te verbeteren. Dit doen we door het aanleggen en verbeteren van poelen, sloten, oeverranden en slootkanten, zodat er voldoende en kwalitatief goed water en voedsel aanwezig is voor vogels, waterplanten, insecten en waterdieren. Via educatieve excursies maken we mensen bewust van de waarde van biodiversiteit en hoe ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan het behoud ervan. In het voorjaar zetten we extra in op toezicht en communicatie richting de bezoekers, om de recreatie in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat de dieren voldoende rust hebben, in het bijzonder tijdens het broedseizoen. Elk jaar weer.

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication