13

Colofon mfc Wjukken Deze dorpswandeling is gemaakt door de Werkgroep Historie Mantgum. Meer informatie over de werkgroep is te vinden op de website www. mantgum.com onder het kopje Doarpsmienskip. Er berust geen copyright op deze dorpswandeling maar de werkgroep zou het zeer op prijs stellen wanneer u haar op de hoogte stelt bij het overnemen van teksten en foto’s. Legenda Rood = beschrijvingen nummers 1 t/m 16 Blauw = beschrijvingen nummers 17 t/m 36 Doarpsmienskip Mantgum 13

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication