1

Archief van de Kerkenraad I. Stukken van algemene aard 1. Resoluties, notulen Zie ook inventarisnummers 840 e.v. 1-3. Notulen (Mantgum),1817-1957. 3 delen. 1. 1817-1886 (september). 2. 1886-1931 (september). 3. 1931-1957. 2. Ingekomen en uitgaande stukken 4. Tabel van het departement voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. inzake de vrijstelling van port voor kerkelijke post, z.d. 1 stuk. 5. Ingekomen verzoek van de Vrijzinnige Hervormde Vrouwenvereniging [te Mantgum] tot het doen inschrijven van deze vereniging als kerkelijke instelling, z.d. 1 stuk. 6. Verzoek tot vrijstelling van huurbetalingen, 1935. 1 stuk. 7. Rapport van landelijke commissie voor het jeugdwerk, 1940. 1 stuk. 8. Circulaire van de algemene synode der Nederlandse Hervormde Kerk inzake richtlijnen ten aanzien van de naleving van de verordening van de rijkscommissaris, nr. 145, 1940. 1 stuk. 9. Circulaire van de algemene synode der Nederlandse Hervormde Kerk inzake aanwijzingen van de overheid met betrekking tot de collecte tijdens de eredienst, 1940. 1 stuk. 10. Circulaire van de algemene synode der Nederlandse Hervormde Kerk inzake de Winterhulp, 1941. 1 stuk. 11. Circulaire van de hervormde jeugdraad inzake het instellen van plaatselijke hervormde jeugdraden, 1941. 1 stuk. 12. Circulaire van de Hervormde Jeugdraad inzake richtlijnen voor de zondagschool en het zondagschoolwerk, 1941. 1 stuk. 13. Circulaire van de algemene synode der Nederlandse Hervormde Kerk, waarin m.n. ambtsdragers van de kerk wordt afgeraden een functie in de Volksdienst te aanvaarden, 1941. 1 stuk. 14. Circulaire van de algemene synodale commissie der Nederlandse Hervormde Kerk inzake een voor te lezen tekst tijdens de voorgenomen bidstond op 23 maart 1941, 1941. 3 stukken. 15. Circulaire van de algemene synode der Nederlandse Hervormde Kerk met daarin een tekst om voor te lezen op Pinkstermorgen, 1941. 1 stuk. 1

2 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication