2

16. Circulaire van de algemene synodale commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk inzake het niet uitlenen van archiefbescheiden, 1944. 1 stuk. 17. Circulaire van de synodale commissie der Nederlandse Hervormde Kerk voor bijzondere kerkelijke gezinszorg inzake "medisch-hygiënische kwesties en zedelijk-geestelijke vragen" bij de terugkeer van arbeiders uit het buitenland, 1944. 3 stukken. 18. Circulaire van de algemene synode der Nederlandse Hervormde Kerk inzake de evacuatie van m.n. de Zeeuwse- en Zuid-Hollandse eilanden, 1944. 2 stukken. N.B. Materiële staat is slecht. 3. Verslagen en overzichten 19. Verslag van een schriftelijke kerkvisitatie, 1899. 1 stuk. 20. Goedkeuring door het klassikale bestuur van Leeuwarden inzake de staat van de tot de pastorie van Mantgum en Skillaerd behorende eigendommen e.a., 1886. 1 stuk. 21. Kopievragenlijsten t.b.v. het jaarverslag van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden in Nederland, z.d., 1957-1963 en 1964-1965. 1 omslag. 22. Kopievragenlijsten t.b.v. de kerkelijke statistiek van de generale synode der Nederlandse Hervormde Kerk, 1962-1973, 1984. 1 omslag. 23. Ontvangstbevestigingen inzake van de Nederlandse Hervormde Kerk te Den Haag ontvangen gelden, 1966, 1967. 2 afschriften. 24. Kopievragenlijst "ter voorbereiding van de visitatie", 1977. 1 stuk. 25. Stukken betreffende vergaderingen van de kerkenraad, 1994-1999. 1 pak. 4. Oude archiefinventarissen 26. Inventarissen van het archief van de kerkenraad, 1842, 1898(-1931). 2 stukken. II. Stukken van bijzondere aard A. Organisatie Reglementen, verordeningen a. Nationaal, provinciaal 27. Reglementen welke bij de stemming en beroeping van predikanten bij de Hervormde gemeenten in Friesland volgens de bestaande verordeningen moeten worden gevolgd, 1825. Gedrukt, met aantekeningen. 1 katern. 28. Reglementovereenkomst op de predikantstraktementen, 1921. 1 stuk. 29. Ontwerpregeling door de algemene synode der Nederlandse Hervormde Kerk voor het bijeenkomen van de Nederlandse Hervormde Kerk in generale synode, 1944. 1 katern. 2

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication