10

II. Stukken van bijzondere aard A. Organisatie 1. Reglementen, verordeningen a. Nationaal, provinciaal 107. Reglement van de afdeling Friesland van de Vereniging van Protesterende Kerkvoogdijen in de Ned. Herv. kerk, z.d. 1 katern. 108. Ingekomen stukken betreffende het Algemeen reglement voor het bestuur der Hervormde Kerken, in het Koninkrijk der Nederlanden, 1816-1868. 1 pak. 109. Concept-statuten van de Vereniging tot verbetering van predikantstraktementen in vrijzinnige gemeenten der Ned. Herv. Kerk in Friesland, 1913. Gedrukt. 1 katern. 110. (Ingekomen) Bestuur en beheer in de Hervormde kerk, 1927. 111. (Ingekomen) Concept-huishoudelijk reglement voor de afdeling Friesland van de Vereniging van Kerkvoogdijen in de Nederlandse Hervormde Kerk, 1959. 1 stuk. b. Plaatselijk 112. (Ingekomen) Ontwerp-reglement op het toezicht en beheer van de kerkelijke goederen bij de Hervormde Gemeente van het dorp, 1869. Gedrukt. 1 katern. 113. Ontwerp-reglement op het toezicht en beheer van de kerkelijke goederen bij de Hervormde Gemeente van het dorp, 1869. 1 folio. 114. Reglement op het toezicht en beheer van de kerkelijke goederen bij de Hervormde Gemeente van het dorp Mantgum en Skillaerd, 1869. Gedrukt. 1 katern. 115. Reglement op het toezicht en beheer van de kerkelijke goederen bij de Hervormde Gemeente van Mantgum en Skillaerd, 1881. 1 folio. 116. Reglement op het toezicht en beheer van de kerkelijke goederen bij de Hervormde Gemeente van Mantgum en Skillaerd, 1881. Gedrukt. 1 katern. 117. Algemeen reglement van de vereniging van Ned. Herv. Diaconiën en Kerkvoogdijen in de classis Leeuwarden voor gezinsverpleging, 1910. Gedrukt. 1 katern. 118. Reglement op de heffing van de Kerkelijke Hoofdelijke Omslag in de Nederduits Hervormde Gemeente te Mantgum en Skillaerd, 1917(?) 1 stuk. 119. Reglement op het toezicht en beheer van de kerkelijke goederen en fondsen der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Mantgum en Skillaerd, 1925. 1 afschrift. 120. Reglement op de heffing van kerkelijke hoofdelijke omslag in de Nederduits Hervormde gemeente te Mantgum en Skillaerd, 1934. Met formulier inzake aanmaning tot betaling. 2 stukken. 10

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication