11

121. Concept-reglement op de heffing van kerkelijke hoofdelijke omslag in de Nederduits Hervormde gemeente te Mantgum en Skillaerd, 1935. 1 omslag. 122. Concept-reglement op het toezicht en beheer der kerkelijke goederen en fondsen der Nederduitse Hervormde gemeente te Mantgum en Skillaerd, 1935(?). 1 deel. 123. Wijzigingen van het reglement op het toezicht en beheer der kerkelijke goederen en fondsen der Ned. Herv. gemeente van Mantgum c.a., 1935, 1951, 1989. 1 omslag. 124. Reglement op het toezicht en beheer van de kerkelijke goederen bij de Hervormde gemeente van Mantgum en Skillaerd, ca. 1994. Gedrukt. 1 stuk. 125. (Concept-)Plaatselijke regeling voor de samenstelling en de werkwijze van het College van Kerkvoogden der Hervormde gemeente te Mantgum en Skillaerd, 1997(?). 1 stuk. 2. Kerkvoogden, lidmaten, floreenplichtigen en notabelen 126. Processen verbaal van vergaderingen van kerkvoogden en notabelen, alsmede van vergaderingen van hervormde floreenplichtigen, met afschriften van correspondentie, 1824-1882. 1 deel. 127. Processen verbaal van vergaderingen van kerkvoogden en notabelen, met enkele processen verbaal van vergaderingen van stemgerechtigden, van stemgerechtigde manslidmaten en van hervormde floreenplichtigen, 1827, 1840, 1852-1855, 1857, 18591862, 1865, 1869-1871, 1874-1876, 1881-1904, 1906-1923. 1 pak. 128. Uitspraak van een geschillencommissie inzake een stemming van floreenplichtigen over de verkoop van een terp bij Mantgum, 1875. 2 stukken. 129. Ingekomen verzoek tot het betalen van een rekening van de bij de kastelein te Mantgum, 1893. 1 stuk. 130. Opzegging door J.F. Jansen als secretaris van de kerkvoogdij, 1910. 1 stuk. N.B. Zie ook inventarisnummer 309. 131. Lijsten van stemgerechtigde lidmaten, 1917, 1933-1949, 1951-1955, 1957-1964, 1992. 1 omslag. 132. Opzegging door Tj. Roorda als kerkvoogd en notabel, 1920. 1 stuk. 133. Notulen van lidmatenvergaderingen, 1922- 1963 (juni). 1 deel. 134. Register van presentie inzake lidmatenvergaderingen, 1932-1978. 1 deel. 135. Ingekomen aanvaarding van benoeming tot kerkvoogd door T.W. Visser(?), 1933. 1 stuk. 136. Lijst van leden van de “commissie voor naziening van rekening en begroting”, 1935-1968. 1 stuk. 137. Vergaderstukken inzake vergaderingen van lidmaten, 1945, 1971-1972, 1974, 1976, 1982-1993, 1995-1996, 1998-2000. 1 omslag. N.B. Bevat ook presentielijsten en overzichten van rekening en begroting. N.B. Bij de stukken uit 1995 bevindt zich een discussiestuk inzake de overdracht Foarhof11

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication