12

Wjuk/consistorie. 138. (Minuten van) verzonden dankbetuigingen inzake inzet voor de kerk, 1974, 1976. 1 omslag. 139. Overzichten van kerkvoogden over de jaren 1583-1982 en van koster-schoolmeesters van Mantgum en Skillaerd, 1982. 2 stukken. N.B. Beide overzichten waren ingelijst en verkeren daardoor in slechte materiële staat. 140. Uitdraaien van de S.M.R.A. Landelijke Ledenregistratie, inzake ledenmutaties bij de Hervormde Gemeente te Mantgum, 1987-1988. 1 omslag. 141. Lijsten van doopleden, 1992. 1 omslag. 142. Interne notitie (binnen de kerkvoogdij) inzake organisatorische aanpassingen, 1995. 1 stuk. 143. Verzoeken aan [met name de lidmaten] om een kerkelijke bijdrage en mededeling van verhoogde kerkelijke bijdrage, 1995, 1996, 1998, 2001. 3 stukken. 144. Agenda en verslag inzake kerkvoogdijvergaderingen, 1995. 1 omslag. 145. Verslag t.b.v. de overdracht van de administratie van de kerkvoogdij aan dhr. W. Wiersma, 1996. 2 stukken. 3. Predikantsplaats a. Predikant 146. Ingekomen stukken van C.J. Niemeijer, waarbij hij bedankt voor het op hem uitgebrachte beroep naar Mantgum, 1898. 3 stukken. 147. Ingekomen stukken van de nieuwe predikant A. Nicolaï inzake zijn komst naar Mantgum, 1899, 1900. 2 stukken. 148. Correspondentie met de nieuwe predikant (Ds. J.G. Steenbeek), 1930-1931. 1 omslag. 149. Stukken betreffende de beroeping van de nieuwe predikant (Ds. G.R. Brink), 1964. 1 omslag. 150. Stukken betreffende het 25-jarig ambtsjubileum van Ds. Brink, 1976. 1 omslag. 151. Stukken betreffende de beroeping van de nieuwe predikant (Ds. J. Klinkhamer), 1986. 1 omslag. b. Predikantstraktement 152. Stukken betreffende collectes, heffingen, quota, predikantstraktementen, het salaris van de predikant en predikantspensioenen, 1921-1926, 1931-1935, 1941, 1943, 1952-1954, 1956-1958, 1960-1976, 1981-1996. 1 pak. 153. Liggers van het predikantstraktement der Hervormde Gemeente te Mantgum en Skillaerd, 1925, 1926, 1946, 1958, 1964, 1985. 1 omslag. 12

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication