13

154. Stukken betreffende het pensioen van A. Nicolaï, 1932-1933. 1 omslag. 155. Aantekeningen inzake predikantstraktementen, 1943 en z.d. 2 stukken. 156. Minute van toelichting aan de pensioenraad in de N.H. kerk, inzake het verklaren van de te beroepen predikant (A. Verstraaten), 1947. 1 stuk. 157. Minute van toelichting aan W. Bosch inzake de vergoeding van verhuiskosten aan een predikant, 1947. 1 stuk. B. Taken 1. Personele aangelegenheden Het betreft hier de personele aangelegenheden inzake de kerk en begraafplaatsen. Stukken inzake personele aangelegenheden betreffende scholen, polders en andere activiteiten te Mantgum en Skillaerd zijn ondergebracht bij de betreffende onderdelen onder de taken. 158. Akte van aanstelling van de koster, tevens organist, te Mantgum en Skillaerd, 1912. 1 afschrift. 159. Akte van aanstelling van een secretaris, 1925. 1 stuk. 160. Instructie voor de windpomper op het kerkorgel te Mantgum, 1926. 1 stuk. 161. Instructie van de koster der Nederlandse Hervormde gemeente van Mantgum en Skillaerd, 1938, 1956. 1 omslag. 162. Stukken betreffende het dienstverband van de organist, 1968, 1972-1975, 1996. 1 omslag. 163. Stukken betreffende het ontslag van de koster, 1971-1974. 1 omslag. 164. Correspondentie tussen de kerkvoogdij en de belastingdienst over de aard van de dienstbetrekking van de persoon die kostertaken verricht, 1994-1995. 1 omslag. 2. Kerkdiensten a. Bijbels, Psalmen en Gezangen 165. Kerkbijbel, gedrukt bij Paulus Aertsz. Van Ravensteijn, Leiden 1640. Met opdruk: Kerkbijbel tot Mantgum. N.B. Dit deel bevindt zich vooralsnog in de N.H. kerk te Mantgum. 166. Kerkbijbel, gedrukt bij de Nederlandsche Bijbel-Compagnie, Amsterdam en Haarlem 1832. Met opdruk: J. Bekker. 1838. 167. Kerkbijbel, gedrukt bij C.A. Thieme en J.F. Thieme, Arnhem en Nijmegen 1834. Met opdruk: Hervormde Kerkvoogdy van Mantgum en Schillaerd. 1840. 168. Kerkbijbel, gedrukt bij C.A. Thieme en J.F. Thieme, Arnhem en Nijmegen 1846. Met opdruk: Kerkboek van Mantgum. 13

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication