14

169. Kerkbijbel, gedrukt bij de Nederlandsche Bijbel-Compagnie, Amsterdam en Haarlem 1867. Met opdruk: Kerkvoogdij van Mantgum. N.B. De materiële toestand is slecht. 170. Kerkboek der Psalmen en Gezangen, gedrukt bij de Nederlandsche Bijbel-Compagnie, Amsterdam en Haarlem 1881. Met opdruk: Kerkvoogdij van Mantgum. N.B. De materiële toestand is slecht. b. Diensten 171. Orde van dienst voor herdenkingsbijeenkomsten 4 mei, 1960, 1964. 3 stukken. 172. Liturgie voor een Kerstdienst, 1980. 1 stuk. c. Tsjerkestim 173. Tsjerkestim, 1958-1959, 1963-2005. 1 pak. N.B. Het betreft hier de voormalige collectie van Ds. Brink. 174. Overzichten van geabonneerden op de Tsjerkestim, ca. 1980-1990. 1 omslag. 175. Interne notitie (binnen de kerkvoogdij) inzake het drukken van de Tsjerkestim, 1997. 1 stuk. 176. Overzicht van de verdeling van de kosten van de Tsjerkestim voor 2000, 1999. 1 stuk. 3. Beheer van de bezittingen a. Liggers en andere overzichten Zie ook de bescheiden inzake jaarrekeningen en belastingen, alsmede inventarisnummers 153 en 477 177. Aantekeningen inzake bezittingen en inkomsten, z.d. 1 omslag. 178. Kaarten van eigendommen van de Ned. Herv. kerk te Mantgum, z.d. 3 stukken. 179-189. Staten en inventarissen van de aan de kerkvoogdij behorende eigendommen, inkomsten en, fondsen, 1832-1935. 15 stukken. 179. 1832. 1 stuk 180. 1838. 1 stuk. 181. 1841. 1 stuk 182. 1870. 1 stuk. 183. 1880. 1 stuk. 184. 1890. 3 stukken. 185. 1900. 3 stukken. 186. 1910. 1 stuk. 187. 1920. 1 stuk. 188. 1925. 1 stuk. 189. 1935. 1 stuk. 190. Uittreksels van de kadastrale legger, 1852, 1871. 1 omslag. N.B. Materieel zeer slechte toestand. 14

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication