15

191. Staten van de kadastraal belastbare percelen t.b.v. waterschapsbelasting, alsmede recapitulatiestaat, 1900-1901. Met Extract uit de kadastrale stukken van eigendommen, ca. 1900. 1 omslag. 192. Schattingsstaat, 1901. 1 stuk. 193. Overzicht van m.n. akten inzake onroerend goed, 1934. 1 stuk. 194. Stukken betreffende de goedkeuring van de ligger, 1946, 1957. 3 stukken. b. Verzekeringen 195. Polissen van verzekering tegen brandschade, 1870-1981. 1 omslag. 196. Ingekomen afwijzing door de onderlinge brandwaarborg-maatschappij "Neerlandia" op een declaratie van de kerkvoogdij, 1894. 1 stuk. 197. Stukken betreffende deelname in personeels- en ongevallenverzekeringen, 1916-1995. 1 omslag. 198. Ingekomen bericht van inschrijving bij een fraudeverzekering via de Vereniging van Kerkvoogdijen in de Nederlandse Hervormde Kerk, 1938. Met certificaat van de fraude/ berovingsverzekering, 1967. 2 stukken. 199. Ingekomen bericht van inschrijving bij de Pachtwet-Onderlinge, 1941. 1 stuk. 200. Berekening (door de Pachtwet-Onderlinge) van voorschotpremie voor de verzekering van de oogst, 1941, 1944. 2 stukken. 201. Begeleidende brief van de Pachtwet-Onderlinge bij een akte van borgtocht, 1941. 1 stuk. 202. Stukken betreffende de stormschade van 1943. 1 omslag. 203. Brief van de Pachtwet-Onderlinge inzake een borgstellingsregeling, 1944. 1 stuk. 204. Borgstelling door de Pachtwet-Onderlinge t.b.v. een emigrant naar Canada, 1948. 2 stukken. 205. Ingekomen brief van de Onderlinge Brand-Assurantie-Sociëteit inzake de verzekering van de kerktoren te Skillaerd, 1948. 1 stuk. 206. Stukken betreffende deelname in w.a. verzekeringen, 1972-1990. 1 omslag. 207. Minute van door de kerkvoogdij verzonden brief inzake de berekening van verzekering van een door de kerkvoogdij verpachte boerderij, 1975. 1 afschrift. 208. Stukken betreffende de verzekering van de kerkgebouwen m.b.t. hun monumentale status, 1976. 4 stukken. 209. Bevestiging van de (schade-)verzekeringsmaatschappij dat de verzekering gedurende de restauratie van de kerk en toren te Mantgum ongewijzigd doorgaat, 1990. 1 stuk. 15

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication